“Aktywiszcze naukowe znów nadaje”

Zmiany powyborcze pociągnęły za sobą ogrom tekstów antymyśliwskich, oraz eskalacje żądań wymierzonych w środowisko myśliwych. Prym w tym wiodą publicyści portalu Oko Press. Na temat ich rzetelności wypowiedział się jeden …

Akcja dehumanizacja szyta grubymi nićmi.

Na profilach X i FB ekooszołomów trwa akcja zohydzania myśliwych. Publikowane są drastyczne, niewiadomego pochodzenia zdjęcia grubych (ciężarnych) samic rzekomo zabitych i wypatroszonych przez myśliwych. Oczywiście autor opisów (a najprawdopodobniej …

Merytorycznie o łowiectwie? Głos w dyskusji

Ostatnio na myśliwskim Facebooku rozgorzała dyskusja o weganach, przeciwnikach łowiectwa. Są oni czy nie są marginesem?  Odpowiedź jest dość skomplikowana. Owszem: weganie-venatofobowie są w naszym społeczeństwie marginesem jeśli chodzi o …

Quo vadis myśliwy?

Wydarzenia z ostatniego czasu nie pomagają w promocji łowiectwa, do której to wiele osób wkłada ogromne serce, zaangażowanie, czas i ponosi koszty. Na negatywną narrację venatofobów wielkiego wpływu nie mamy. …

Krótko o profesjonalizacji łowiectwa

Jednym z postulatów venatofobów jest wymuszenie odejścia od społecznego modelu łowiectwa na rzecz jego profesjonalizacji. Ma to być panaceum na trapiące nas – co tu ukrywać – bolączki, co jakiś …