Już samo dostanie się na staż łowiecki jest często dla kandydata sporym wyzwaniem. W związku z tym Instytut Analiz Środowiskowych uruchomił inicjatywę “Czas na staż!“, która ma to zmienić i maksymalnie ułatwić. Polega ona na utworzeniu i aktualizacji listy kół łowieckich, które są otwarte na przyjęcie kandydatów i umożliwienie im odbycia stażu łowieckiego.

Z jednej strony działamy z kołami łowieckimi, które prosimy o przesłanie nam informacji o możliwościach i chęci przyjęcia kandydatów na straż. Z drugiej, przekazujemy dane kontaktowe kandydatom, którzy wyrażą zainteresowanie odbyciem stażu w danym kole – regionie.

Naszą inicjatywę wspierają

Pamiętaj, staż to również najważniejszy okres dla wyrobienia sobie dobrej opinii w środowisku, a to ma kluczowe znaczenie dla znalezienia sobie w przyszłości koła.

Wypowiedź Kolegi Miłosza Kościelniaka-Marszała – członka Rady Fundacji

Wypowiedź Kolegi Kamila z Sudeckiej Ostoi i Filipa z TOP HUNTS TV

Obejrzyj i posłuchaj o tej inicjatywie w poniżym nagraniu (od 17:00)

Wypowiedź Kolegi Filipa – TOP HUNTS TV

Obejrzyj i posłuchaj o tej inicjatywie w poniżym nagraniu (od 25:36).

Wypowiedź Kolegi Przemka – TVDarzBór

Obejrzyj i posłuchaj o tej inicjatywie w poniżym nagraniu (od 2:45).

Lista kół łowieckich, które przesłały nam informacje o chęci przyjęcia kandydatów na staż łowiecki

Lp.Okręg PZŁNazwa kołaObwodyStrona
1OstrołękaKoło Łowieckie “Jedność”obwód nr 1
2WaraszawaKoło Łowieckie 24 “TROP”Mapa obwodów
3PrzemyślKoło Łowieckie “Ryś Pruchnik”Mapa obwodówwww
4WrocławKoło Łowieckie “Rolnik”Mapa obwodówwww
5CzęstochowaKoło Łowieckie “Jenot”Mapa obwodów
6CzęstochowaKoło Łowieckie “Knieja Nowiny”Mapa obwodówwww
7BydgoszczKoło Łowieckie “Hubertus”Mapa obwodów
8CzęstochowaKoło Łowieckie “Prawidłowego Łowiectwa”Mapa obwodów
9Zielona GóraKoło Łowieckie “Jeleń Babimost”Mapa obwodów
10WarszawaKoło Łowieckie “Warta”Obwód pod Warszawą a drugi koło Szubina.
11GdańskKoło Łowieckie “Darz Bór”Mapa obwodów
12KoszalinKoło Łowieckie “Żbik”Budowo
13ElblągKoło Łowieckie “Borsuk”Rakowieckie Pole
14ŁódźKoło Łowieckie “Partyzant”Nr obwodu łowieckiego 57 i 75. Obejmuje wsie: Anielin Swędowski, Swędów, Gozdów, Sadówka, Koźle, Osse, Tymianka, Lipa, Krucice, Ciołek, Zagłoba, Wrzask, Bronin.
15Jelenia GóraKoło Łowieckie “Szarak”Mapa obwodów
16WłocławekKoło Łowieckie Nr 10 “Sarna” w KłóbceObwód polny ok. 25 km na południe od Włocławka.
17OpoleKoło Łowieckie “Szarak” w NysieKoło gospodaruje w dwóch sąsiadujących ze sobą obwodach łowieckich nr 114 i 116 (o łącznej powierzchni ok. 9800 ha), przylegających do południowo-wschodniej części miasta Nysa
18KatowiceKoło Łowieckie DZIK GliwiceObwód Łowiecki nr 67 obszar Myszkowa – ZO Częstochowa, Obwód Łowiecki nr 123 obszar Gliwice
19SzczecinKoło Łowieckie ŻubrObwód łowiecki nr 36 w Północno-Zachodniej części Polski Obwód
20KatowiceKoło Łowieckie ,,Poręba”Obwód 75
21WałbrzychKoło Łowieckie KuropatwaObwód 347, leśny, południowy łańcuch Gór Bardzkich
Obwód 338, polny, rejon gmin Kamieńca Ząbk. i Ząbkowic Śl.
22OlsztynKoło Łowieckie Łabędź IlawaKoło dzierżawi trzy obwody w okolicy Iławy i Kisielic.
23Gorzów WielkopolskiKoło Łowieckie “Dolina Płoni” BarlinekObwód 256

Jeżeli reprezentujesz koło łowieckie

Jeżeli reprezentujesz koło łowieckie, które ma chęć i możliwość przyjęcia na staż łowiecki kandydata prosimy wykorzystaj poniższy formularz kontaktowy i prześlij informacje zawierające: nazwę koła, okręg, adres siedziby (jeżeli obwody są oddalone od siedzimy również ich lokalizację) oraz adres e-mail na który prześlemy korespondencję od potencjalnego kandydata na staż.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko osoby kontaktowej w kole łowieckim
Zgoda RODO

Jeżeli jesteś kandydatem

Jeżeli jesteś kandydatem na odbycie stażu w wybranym rejonie Polski, prosimy wykorzystaj poniższy formularz i prześlij nam:

 1. dane kontaktowe do siebie (e-mail, numer telefonu),
 2. region/okręg/nazwę koła z listy którym jesteś zainteresowana/y,
 3. krótkie informacji o sobie i uzasadnienie dlaczego chciałabyś/chciałbyś odbyć staż.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko kandydata na staż
Zgoda RODO

Porady dla kandydatów

Poniżej umieszczamy kilka porad dla kandydatów, którzy otrzymali od nas dane kontaktowe lub szukają kół, gdzie mogliby odbyć staż łowiecki.

 1. Nawiąż kontakty. Ważne jest nawiązanie kontaktu z innymi członkami koła łowieckiego. Możesz uczestniczyć w zebraniach, imprezach czy szkoleniach organizowanych przez koło łowieckie. Poznanie innych myśliwych może pomóc Ci w zdobyciu wskazówek, porad i wsparcia w dostaniu się i na staż i w trakcie jego trwania.
 2. Współpracuj z doświadczonym myśliwym. Poproś o możliwość odbycia stażu pod opieką doświadczonego myśliwego. Taka osoba – Twój opiekun – może podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz pomóc Ci w lepszym zrozumieniu istoty kultury i etyki myśliwskiej oraz prowadzenia gospodarki łowieckiej.
 3. Aktywnie zaangażuj się. Wykazuj aktywne zainteresowanie i zaangażowanie w życie koła łowieckiego. Podejmuj różne zadania i obowiązki, które Ci powierzą. Może to być pomoc przy organizacji polowań zbiorowych, pracach gospodarczych, budowie i konserwacji urządzeń łowieckich, treningach strzeleckich, imprezach kynologicznych, itp.
 4. Zdobywaj wiedzę i doświadczenie. Staż łowiecki to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności. Staraj się być systematyczny w swojej nauce i wykorzystaj czas stażu do ciągłego poszerzania swojej wiedzy o myślistwie, kulturze, etyce i gospodarce łowieckiej. Czytaj książki, uczestnicz w szkoleniach, oglądaj filmy czy rozmawiaj z doświadczonymi myśliwymi, aby zgłębiać tajniki łowiectwa. Pamiętaj, że przed Tobą egzamin na myśliwego.
 5. Dbaj o siebie. Myślistwo może być wymagające fizycznie, więc warto zadbać o kondycję przed rozpoczęciem stażu. Pamiętaj o regularnym ćwiczeniu, aby zwiększyć wytrzymałość i siłę potrzebną do poruszania się w terenie oraz wykonywania różnych czynności związanych z myślistwem.
 6. Wykorzystaj wsparcie Twojego opiekuna – mentora. Dzięki wsparciu opiekuna będzie Ci łatwiej odbyć staż, nauczyć się więcej i przygotować do egzaminów. Uniknąć częstych błędów i pułapek, które napotykają początkujący a przede wszystkim stać się etycznym myśliwym.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące stażu

Staż łowiecki jest skierowany do osób, które chcą uzyskać uprawnienia łowieckie i rozpocząć swoją przygodę jako myśliwi. Najlepiej, jeżeli osoba ubiegająca się o staż łowiecki ma ukończone 18 lat. Istnieje możliwość przystąpienia do stażu przed ukończeniem 18 roku życia przy zachowaniu uwarunkowań wynikających z przepisów ustawy Prawo łowieckie (dotyczy zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia), Statutu PZŁ i uchwał NRŁ.
 1. Osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne.
 2. Osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej.
 3. Strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata.
 4. Cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie.
 5. Osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.
Podczas stażu kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa, a w szczególności:
 1. zapoznaje się z urządzeniami łowieckimi,
 2. zapoznaje się z zasadami zagospodarowania łowisk i ochrony zwierzyny oraz ze środowiskiem jej bytowania, w tym udział w dokarmianiu zwierzyny i innych pracach na terenie łowisk, m. in. akcjach zbierania wnyków, inwentaryzacji zwierzyny, szacowaniem szkód,
 3. zapoznaje się z zasadami gospodarki populacjami zwierząt łownych,
 4. przechodzi szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz zapoznaje z podstawami strzelectwa myśliwskiego,
 5. zapoznaje się z podstawami kynologii łowieckiej,
 6. bierze udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, przy czym w przypadku polowań zbiorowych stażysta nie może być angażowany wyłącznie do naganki,
 7. przechodzi przeszkolenie z zakresu postępowania z pozyskaną zwierzyną.
To czas, w którym integruje się z członkami koła oraz bierze czynny udział w działalności koła.
Kandydat znajduje koło łowieckie, które jest otwarte na przyjęcie go na staż. Najlepszym sposobem jest nawiązanie kontaktu z pobliskim kołem łowieckim i właśnie tam złożenie podania – „wniosku o przyjęcie na staż”. W tym zakresie Instytut Analiz Środowiskowych uruchomił akcję „Czas na staż!” aby ułatwić kandydatom znalezienie kół - chętnych do przyjęcia kandydatów – z rejonu ich zamieszkania.

Po złożeniu wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu Zarząd Koła podejmuje uchwałę, a w przypadku Ośrodka Hodowli Zwierzyny - Kierownik podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na staż z jednoczesnym wyznaczeniem opiekuna stażysty.

Następnie zgłasza jego kandydaturę wraz z wnioskiem i uchwałą (decyzją w przypadku OHZ) do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. Na tej podstawie ZO PZŁ wpisuje kandydata do rejestru i od tego dnia zaczyna biec formalnie staż.
Stażysta odbiera osobiście dzienniczek stażysty w Zarządzie Okręgowym PZŁ. Prace, szkolenia, udział w polowaniach odbytych w czasie stażu odnotowywane są na bieżąco w dzienniku stażysty. Wpisów dokonuje stażysta, a potwierdza jego opiekun bądź osoby upoważnione przez zarząd lub kierownika ośrodka hodowli zwierzyny. Wpisy ze szkoleń dotyczących broni i kynologii dokonywane są przez właściwy Zarząd Okręgowy PZŁ.
Staż łowicki trwa 12 miesięcy od dnia wpisu do rejestru.

Uwaga: staż może być przerwany na wniosek stażysty ale nie może trwać dłużej (staż i przerwa) niż 3 lata.
Od stażysty nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych. Jednak ponosi on koszty szkoleń organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w zakresie bezpiecznego posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz zapoznania się z podstawami strzelectwa myśliwskiego jak również kosztów szkolenia z zakresu kynologii łowieckiej, które organizuje komisja kynologiczna.