Quo vadis myśliwy?

Wydarzenia z ostatniego czasu nie pomagają w promocji łowiectwa, do której to wiele osób wkłada ogromne serce, zaangażowanie, czas i ponosi koszty. Na negatywną narrację venatofobów wielkiego wpływu nie mamy. …

Krótko o profesjonalizacji łowiectwa

Jednym z postulatów venatofobów jest wymuszenie odejścia od społecznego modelu łowiectwa na rzecz jego profesjonalizacji. Ma to być panaceum na trapiące nas – co tu ukrywać – bolączki, co jakiś …

Współpraca się opłaca!

Chwytliwe hasło? Nie do końca, bo fakty mówią za siebie. Wspólne działania Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu, Polska Policja i Straż Leśna dały świetny efekt – złapano dwoje kłusowników. Kobieta …