DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE

DZIĘKUJEMY ZA WASZ STYL I ZACHOWANIEDZIĘKUJEMY, ŻE MOGLIŚMY BYĆ Z WAMIDZIĘKUJEMY, ŻE MOŻEMY WSPÓLNIE Z WAMI PRACOWAĆ NA DOBRO ŁOWIECTAWA W NASZYM KRAJUNIE PODDAJEMY RĘKAWIC, DZIAŁAMY DALEJDZARZ BÓR