Łoś konał w męczarniach przez… efekt mrożący

Zdarzenie miało miejsce dziewiątego kwietnia bieżącego roku w podlaskiej wsi Geniusze. Łoś, najprawdopodobniej potrącony przez samochód niemal dobę konał, gdy w tym czasie osoby i podmioty odpowiedzialne za skrócenie jego …

Upadek obyczajów

Utrzymanie zasad etyki jest zadaniem bardzo trudnym, bo sankcje wymierzyć może tylko samo środowisko, a kary za ich naruszenie nie są spektakularne, lecz posiadają charakter miękki. Nie bez powodu powstał …

Myśliwi – kto poluje ten pilnuje!

Kłusownictwo, czyli działanie umyślne, polegające na zabijaniu, chwytaniu lub ściganiu zwierzyny oraz łowieniu ryb niezgodnie z przepisami prawa stanowi poważny problem społeczny, który nasila się w okresach kryzysu. Jednym z …