Wspomnienia z kniei…

Wielu powie pewnie że już się powtarzam, ja jednak patrzę na sprawę z perspektywy, gdzie mój światopogląd ulega ciągłym zmianom. A o czym to ja znowu? Ja znowu o dziadku…O …