WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

W naszej dotychczasowej działalności:
- złożyliśmy kilkadziesiąt doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę myśliwych,
- udzieliliśmy wielu myśliwym dotkniętym groźbami ze strony grup antyłowieckich, informacji o możliwościach prawnych dochodzenia swoich praw i ścigania sprawców,
- skutecznie nakłanialiśmy do reakcji organy samorządów zawodowych i pracodawców wobec podległych im osób, które szerzyły nienawiść do myśliwych,
- zaopiniowaliśmy wiele zmian prawnych,
- sporządziliśmy swoje propozycje zmian w ustawach i rozporządzeniach,
- reagujemy na wszystkie zmiany prawne dotyczące myśliwych poprzez udział w spotkaniach i zdobywanie informacji za pomocą dostępu do informacji publicznej,
- złożyliśmy pozew sądowy przeciwko posłance Klaudii Jachirze za nazwanie myśliwych sadystami i za sugestię, że myśliwi demoralizują własne dzieci. Obelgi te padły z mównicy sejmowej podczas debaty o możliwości udziału dzieci w polowaniach.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na:
- obsługę prawną; w tym postępowania sądowe,
- zadania z zakresu media relations - sprostowania, artykuły, oświadczenia do prasy,
- zintensyfikowanie wyszukiwania stosowania mowy nienawiści wobec myśliwych i walkę z tym zjawiskiem,
- produkcję materiałów multimedialnych,
- prowadzenie szkoleń, konferencji i badań,
- rozwijanie sieci sprzedaży bezpośredniej dziczyzny,
- profesjonalną publicystykę,
- materiały biurowe
- koszty utrzymania strony internetowej.

Przekaż darowiznę na cele statutowe Fundacji