Jednoznaczne, negatywne stanowisko Instytutu Analiz Środowiskowych w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu importu trofeów łowieckich do Polski

13 lipca br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która obradowała nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmierzającym do wprowadzenia zakazu importu trofeów do Polski.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Na posiedzeniu mocno reprezentowana była strona społeczna, która poza przedstawicielką Humane Society International (HSI), wyraziła kategoryczny sprzeciw wobec proponowanej regulacji.

Dzień wcześniej Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa otrzymała opracowanie Instytutu Analiz Środowiskowych, w którym punkt po punkcie obnażono demagogię projektowanych rozwiązań, udowadniając, że są one motywowane venatofobiczną ideologią, a jego przyjęcie byłoby w rzeczywistości szkodliwe dla afrykańskiej przyrody.

W konkluzji podkreślono:

“legalny odstrzał zwierząt wyliczonych w projekcie jest ściśle reglamentowany i odbywa się pod kontrolą międzynarodowa, wobec czego decyzje o potrzebie wprowadzenia w tym zakresie dalszych ograniczeń należy pozostawić właściwym organom międzynarodowym oraz państwom, które są w tych sprawach bezpośrednimi instrumentariuszami”

Ostatecznie, po burzliwych obradach, analogiczne stanowisko zajęli członkowie komisji, którzy większością głosów opowiedzieli się za ogłoszeniem przerwy, aby umożliwić uczestnictwo w posiedzeniu komisji reprezentantów zainteresowanych państw afrykańskich.