Zakaz wstępu do lasów

Uwaga! Zakaz wstępu do lasów dotyczy również myśliwych!

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

W dniu wczorajszym władze państwa, poinformowały, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte. Przestrzeganie tego zakazu będzie egzekwowała Straż Leśna i Straż Parków Narodowych.

Podstawę wprowadzonych restrykcji stanowi polecenie wydane art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydane w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jak podkreślają eksperci Fundacji, taka sytuacja wskazuje, że zakazem wstępu do lasów objęci zostali również myśliwi.

Wprowadzona 1.04 br. nowelizacja § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów dodała bowiem do wyjątków od zakazu przemieszczania się przypadki wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Analogicznego wyłączenia nie wprowadzono natomiast do § 17, na mocy którego zabronione zostało korzystanie z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni.
W tym wypadku zakaz nie dotyczy wyłącznie:
1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na terenach, o którym mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Ponieważ w powyższym zestawieniu nie ma wzmianki o realizacji zadań określonych w Prawo łowieckim lub ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oznacza to, że wynikający z tego przepisu zakaz dotyczy również myśliwych.
Interpretację tą potwierdzili nam w rozmowie przedstawiciele dyrekcji lasów państwowych.

Wygląda więc na to, że w dzisiejszym stanie prawnym myśliwi mają prawo przemieszczać się w celu realizacji swoich zadań, ale nie mogą przy tym korzystać z lasów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *