Legalna odsprzedaż tusz – przedstawiamy stanowisko Ministerstwa.

Problem handlowania przez myśliwych mięsem upolowanej zwierzyny od lat budzi negatywne emocje. Utarło się bowiem przekonanie, że myśliwemu nie wolno odsprzedawać tuszek ani jej fragmentów, a jedyną legalną możliwością jest obdarowanie nimi kogoś lub poczęstowanie gotowymi wyrobami. Podstawy takiego wniosku upatrywano w treści art. 15 ust. 3 Prawa łowieckiego, który mówi, że osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odprzedaży.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Tymczasem kwestia ta wcale nie jest oczywista. Użycie we wspominaną przepisie określeń “odstąpioną” oraz “odsprzedaży” wskazuje, że ustawodawca nadaje tym pojęciom różne znaczenia, co z kolei prowadzi do wniosku, że “odstąpienie zwierzyny” nie obejmuje przypadku zakupienia jej tuszy. Za takim rozwiązaniem przemawia również okoliczność, że nie ma usprawiedliwionych podstaw do różnego traktowania właścicieli tusz, w zależności od tego czy wykonują polowanie czy też nie, zwłaszcza jeśli dokonali zakupu po cenie nominalnej, bez specjalnych zniżek czy preferencji. W związku z powyższymi wątpliwościami przedstawiciele Fundacji zwrócili się o rozstrzygnięcie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które udzieliło nam jednoznacznej odpowiedzi, stwierdzając że: „Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm) osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odprzedaży. Należy przy tym zauważyć, iż w przytoczonym powyżej przepisie mowa jest o odstąpieniu myśliwemu zwierzyny, tj. nieodpłatnemu zrzeczeniu się przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego tuszy zwierzyny pozyskanej na rzecz myśliwego. Za tego rodzaju interpretacją przemawia również fakt, iż ustawodawca w omawianym przepisie posługuje się pojęciami odstąpienia i odsprzedaży nadając im odmienne znaczenie. Brak jest tym samym w oparciu o obowiązujące przepisy przeszkód, aby myśliwy, który wszedł w posiadanie tuszy pozyskanej zwierzyny po uiszczeniu z tego tytułu zapłaty dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego mógł ją dalej odsprzedać.

”Oznacza to, że zakaz odsprzedaży tusz, o jakim mowa w art. 15 ust 3 Prawa łowieckiego, dotyczy jedynie sytuacji, w której osoba wykonująca polowanie nabyła tuszę nieodpłatnie (np. jako darowiznę dokonaną przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu). Natomiast w świetle postanowień Prawa łowieckiego jeśli myśliwy nabył tusze w drodze zakupu, staje się jej pełnoprawnym właścicielem i może nią swobodnie dysponować, nie wyłączając również incydentalnej odsprzedaży innym osobom.

Foto. Instytut Sadkiewicza

Działamy dzięki Tobie!

Wsparcie finansowe dla naszej fundacji jest kluczowe, abyśmy mogli kontynuować naszą misję ochrony środowiska, wsparcia myśliwych oraz prowadzenia badań i programów edukacyjnych.

Jesteśmy w pełni niezależni, utrzymujemy się dzięki Waszym dobrowwolnym wpłatom. Twoja hojność ma ogromny wpływ na nasze działania, dlatego zachęcamy Cię do przekazania darowizny poprzez różne dostępne metody.

Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>