IAŚ INTERWENIUJE !

Instytut Analiz Środowiskowych mając na celu dobro polskiego łowiectwa a co się z tym wiąże przeciwdziałaniu tworzenia absurdalnych przepisów, które pośrednio lub bezpośrednio ograniczają łowiecką działalność przyłącza się do pozwu wobec Komisji Europejskiej na Rozporządzenie Komisji 2021/57 z 25 stycznia 2021 zmieniające załącznik do rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Widząc, pod przykrywką ochrony środowiska próbę rozbrojenia społeczeństwa czemu przeczą badania naukowe wpływu amunicji i broni na florę i faunę, co dotyczyć może myśliwych, strzelców sportowych i kolekcjonerów broni, strzelnic.

W/w przepisy po ich uchwaleniu stanowią naruszenie przepisów Unii Europejskiej, Karty Praw Podstawowych UE.W związku z powyższym wzywamy wszystkich myśliwych , sympatyków łowiectwa, członków klubów strzelectwa sportowego do pochylenia się nad przygotowanym wnioskiem, wypełnieniem go i wysłaniem zgodnie z instrukcją. Termin do 19 lipca 2021Uchwalenie niekorzystnego rozporządzenia, wiązać się będzie ze zmianą amunicji a co za tym idzie zmianą broni co spowoduje dodatkowe koszty. Wzrostowi ulegnie też cena amunicji.