Fotografowanie ptaków.

Odradzająca się wiosenna przyroda, a zwłaszcza przystępujące do lęgów ptactwo, zachęca wielu amatorów fotografii do tzw. bezkrwawych łowów. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody fotografowanie, filmowanie lub obserwacja ptaków objętych ochroną, mogące powodować ich płoszenie lub niepokojenie są co do zasady zakazane.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Trzeba też wiedzieć, że jednym ze sposobów ochrony ptaków jest ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania pewnych gatunków. Przyjmuje się, że każde przekroczenie wyznaczonej strefy ochronnej jest związane z takim sposobem fotografowania, który powoduje płoszenie i niepokojenie ptaków, a zatem powoduje naruszenie obowiązującego zakazu.

Zwolnienie z zakazu może nastąpić w drodze decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Podsumowując, można bez ograniczeń fotografować ptaki nie podlegające ochronie, oraz podlegające ochronie, o ile nie wiąże się to z ich płoszeniem, niepokojeniem czy też naruszaniem sfer ochrony.

Zachęcamy się do podzielenia się w komentarzach wykonanymi zdjęciami.

Podobało Ci się?

Wspieraj nas na Patronite patronite.pl/IAS