Finlandia zredukuje swoja populację wilka jesienią 2021r.

Pomimo zaciętego oporu ze strony obrońców przyrody, fiński model zarządzania wilkami wkracza w nową fazę. Przewiduje wyraźnie regulację populacji do 25 stad wilków.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Finlandia przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wilków. Ministerstwo Rolnictwa w Helsinkach powołało grupę roboczą w celu ustalenia aktualnej populacji i określenia korzystnego statusu ochronnego drapieżnika. Jeśli grupa ta zakończy analizę zgodnie z planem w nadchodzącym roku i potwierdzi właściwy stan ochrony gatunku , to zgodnie z oceną ministra rolnictwa Jari Leppä wymogi prawne dotyczące regulacji populacji wilka zostały spełnione. Zimą 2021/22 r. Zgodnie z wymogami prawnymi można wtedy rozpocząć „polowanie regulacyjne” wilka. Fiński model zarządzania wilkami przewiduje również wyraźne regulacje. W przeszłości próby takie jednak często spotykały się z ostrym oporem obrońców zwierząt lub były prawnie zabronione. Według ekspertów „zdrowa” populacja wilków w Finlandii powinna liczyć około 25 watah.

Dla porównania: w Niemczech, które są tylko o około 20 000 km² większe niż Finlandia, ale są znacznie bardziej zaludnione, obecna populacja podawana przez Federalną Agencję Ochrony Przyrody (BfN) jako 128 watah wilków, 35 par i dziesięć pojedyńczych zwierząt. Niemiecki Związek Łowiecki (DJV) szacuje całkowitą populację na około 1800 zwierząt i zakłada, że ​​populacja będzie rosła o 30% każdego roku

.W Szwecji populacja wilków jest już uregulowana. Według badań przeprowadzonych przez odpowiedzialne władze żyje tam łącznie 365 wilków. Jako korzystny stan populacji postrzegana jest tam liczba 300 osobnikow / jest to ok. 30 watah. W związku z tym licencje do polowań na „nadmiar” zwierząt są tam teraz ponownie wydawane.

Tymczasem Fińskie Stowarzyszenie Rolników (MTK) nalega na pośpiech. Zdaniem przewodniczącego sieci MTK fińskich hodowców owiec, Tapio Rintali, warunki „polowania regulacyjnego” powinny zostać niezwłocznie określone, a nie dopiero po zakończeniu analizy grupy roboczej. Zaleca również odstrzał pojedynczych zwierząt zamiast odstrzału całych watah. Będzie to łatwiejsze w przekazie społecznym i zwiększy płochliwość członków stada, wyjaśnił Rintala.

https://amp.dw.com/…/czy-mo%C5%BCna-%C5…/a-36378192…

Grafika: https://www.discoveringfinland.com/