Badania do pozwolenia na broń – wyjaśniamy kolejne wątpliwości.

Kwestia cyklicznych badań myśliwych, wprowadzona w niekonstytucyjny sposób w roku 2018, wciąż przyprawia myśliwych o kolejne bóle głowy. Tym razem wyjaśniamy trzy kwestie:

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

1. Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 marca 2023 r. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy, czas aby wypełnić obowiązek przedstawienia Policji orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, to okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r..

2. W Sejmie procedowana jest ustawa w sprawie znoszenia barier administracyjnych. Jednym z jej założeń jest całkowita likwidacja obowiązku badań okresowych myśliwych. Rekomendujemy wstrzymanie się z wykonywaniem badań do czasu wyjaśnienia losów tej ustawy.

3. Pismo Komendy Głównej Policji, opublikowane bez komentarza na stronie PZŁ, zawiera nieścisłość w kwestii osób, które przedstawiały badania w związku z rozszerzeniem pozwolenia na broń w zakresie ilości posiadanych egzemplarzy broni. Pismo wspomina jedynie o przypadku osób, które dokonały zmiany decyzji w oparciu o art. 155 kpa i w tym celu przedstawiły badania. Problem polega na tym, że do zmiany w tym trybie nie wymagano przedstawiania badań, a myśliwi ubiegający się o dodatkowe egzemplarze broni, posiadający pozwolenia sprzed nowelizacji Ustawy o Broni i Amunicji z roku 2011 r. , w ogóle nie mogli z tego trybu korzystać. Znaczna część myśliwych rozszerzających pozwolenie posiada dwie odrębne decyzje administracyjne wydające pozwolenie na broń i badania przedstawiała w związku z ubieganiem się o wydanie drugiej decyzji. Pismo KGP natomiast w ogóle nie opisywało tego przypadku. W związku z tym, że jeden z członków zarządu IAŚ znajduje się w opisywanej sytuacji, na jego przykładzie wystąpiliśmy do Komendy Wojewódzkiej w Katowicach o wyjaśnienie tej sprawy. Precyzując: posiada dwie decyzję w przedmiocie wydania pozwolenia na broń: z 2011 r. i 2022 r. Zdaniem KWP Katowice następne badania musi przedstawić w roku 2027. Uważamy to za słuszne rozstrzygnięcie, jeśli ktoś z państwa w takim samym przypadku uzyskał inne informacje i oczekuje się od niego przedstawienia badań w 2023 r. prosimy o kontakt; postaramy się pomóc.

Naszą działalność finansujemy wyłącznie z datków naszych sympatyków. Jeżeli chcesz wspomóc naszą pracę wspieraj nas cyklicznie na portalu patronite.pl/IAS albo jednorazową wpłatą na https://zrzutka.pl/z/instytut