Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich

Zespół naukowców z Bydgoszczy i Poznania, którzy trzy lata temu zbadali możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich (szczegóły tu: Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich – badania. – Instytut Analiz Środowiskowych ( https://analizasrodowiskowa.org/…/mozliwosci…/ )tym razem wziął na warsztat zaangażowanie myśliwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Naukowcy przeprowadzili analizę danych udostępnionych przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 294 Hubertus w Bydgoszczy, którego charakterystyka umożliwia przeprowadzenie takiej analizy – koło ma siedzibę w dużym mieście i dwa obwody w odległości kilkudziesięciu kilometrów od niego, różniące się lesistością. Członkowie koła mieszkają zarówno w miejscu jego siedziby jak i w obwodach. Do tego prawie ¼ członków koła jest także członkami/rezydentami w innych kołach.

Rezultaty badań przedstawiają się następująco:

Myśliwi miejscowi wykazują większe zainteresowanie i skuteczność podczas polowań indywidualnych niż myśliwi zamiejscowi, dla których bardziej atrakcyjne zdają się być polowania zbiorowe i imprezy organizowane przez koło np. bal karnawałowy, spływ kajakowy. Co ciekawe, członkostwo w więcej niż jednym kole nie zmniejsza zaangażowania na rzecz koła w porównaniu do myśliwych polujących tylko w jednym kole.

Kolejnym ciekawym spostrzeżeniem jest to, że prace gospodarcze, tak często podkreślane w przekazie o łowiectwie, nie cieszą się zainteresowaniem ze strony myśliwych, którzy wolą ponosić koszty finansowe na rzecz koła. Myśliwi, głównie miejscowi, angażują się w inwentaryzacje zwierzyny przez co są grupą ludzi, która może pomóc w wielkoobszarowym monitoringu populacji zwierząt.

Analizę danych odniesiono do czasów przed pandemią Covid – 19 i w jej trakcie. Ograniczenia w aktywnościach społecznych wprowadzone przez rząd w związku z pandemią Covid 19 nie miały jednoznacznego wpływu na zwiększenie aktywności łowieckiej myśliwych. Myśliwi zamiejscowi wyjeżdżali częściej do obwodu leśnego, natomiast myśliwi miejscowi zmniejszyli aktywność łowiecką co pokrywa się z innymi badaniami nad potrzebą korzystania z natury w czasie pandemii przez mieszkańców dużych miast.

Pogląd na zaangażowanie myśliwych lokalnych i zamiejscowych w zadania koła łowieckiego na przykładzie WKŁ 294 Hubertus w Bydgoszczy w okresie przed i w czasie pandemii COVID-19.

https://www.researchgate.net/publication/379514686_INVOLVEMENT_OF_LOCAL_AND_NON-LOCAL_HUNTERS_IN_THE_TASKS_OF_THE_HUNTING_CLUB_AS_EXEMPLIFIED_BY_WKL_294_HUBERTUS_IN_BYDGOSZCZ_IN_THE_PERIOD_OF_TIME_BEFORE_AND_DURING_THE_COVID-19_PANDEMIC