W naszej dotychczasowej działalności:
– złożyliśmy kilkadziesiąt doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę myśliwych,
– udzieliliśmy wielu myśliwym dotkniętym groźbami ze strony grup antyłowieckich, informacji o możliwościach prawnych dochodzenia swoich praw i ścigania sprawców,
– skutecznie nakłanialiśmy do reakcji organy samorządów zawodowych i pracodawców wobec podległych im osób, które szerzyły nienawiść do myśliwych,
– zaopiniowaliśmy wiele zmian prawnych,
– sporządziliśmy swoje propozycje zmian w ustawach i rozporządzeniach,
– reagujemy na wszystkie zmiany prawne dotyczące myśliwych poprzez udział w spotkaniach i zdobywanie informacji za pomocą dostępu do informacji publicznej,
– złożyliśmy pozew sądowy przeciwko posłance Klaudii Jachirze za nazwanie myśliwych sadystami i za sugestię, że myśliwi demoralizują własne dzieci. Obelgi te padły z mównicy sejmowej podczas debaty o możliwości udziału dzieci w polowaniach.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na:
– obsługę prawną; w tym postępowania sądowe,
– zadania z zakresu media relations – sprostowania, artykuły, oświadczenia do prasy,
– zintensyfikowanie wyszukiwania stosowania mowy nienawiści wobec myśliwych i walkę z tym zjawiskiem,
– produkcję materiałów multimedialnych,
– prowadzenie szkoleń, konferencji i badań,
– rozwijanie sieci sprzedaży bezpośredniej dziczyzny,
– profesjonalną publicystykę,
– materiały biurowe
– koszty utrzymania strony internetowej.

Konto bankowe: 32 2530 0008 2002 1066 5718 0001

Wsparcie przelewem z tytułem “działalność statutowa