Walczymy przeciwko hejtowaniu i mowie nienawiści, która coraz częściej spotyka myśliwych i ich rodziny. Oto dlaczego postanowiliśmy aktywnie działać aby to zjawisko powstrzymać:

  1. Szanowanie godności ludzkiej. Hejtowanie i mowa nienawiści naruszają podstawową godność każdej osoby. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i godne traktowanie, bez względu na swoje przekonania, rasę, płeć, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę. Walcząc przeciwko hejtowi i mowie nienawiści, bronimy praw człowieka i dążymy do stworzenia bardziej sprawiedliwego i szanującego świata.
  2. Bezpieczeństwo psychiczne. Hejtowanie i mowa nienawiści mogą poważnie wpływać na zdrowie psychiczne osób, które są ich celem. Słowa mogą ranić i prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak depresja, lęki czy samookaleczanie. Walka przeciwko hejtowi jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo psychiczne wszystkim członkom społeczeństwa.
  3. Budowanie empatii i zrozumienia. Hejtowanie i mowa nienawiści często wynikają z braku wiedzy, stereotypów i uprzedzeń. Poprzez edukację, dialog i promowanie empatii, możemy przyczynić się do zrozumienia i akceptacji innych ludzi, niezależnie od naszych różnic. Walka z hejtem pomaga budować społeczeństwo oparte na wzajemnym poszanowaniu i równości.
  4. Tworzenie bezpiecznego środowiska online. Internet stał się platformą dla szerzenia hejtu i mowy nienawiści. To ma poważne konsekwencje dla wolności słowa, a także dla bezpieczeństwa osób korzystających z sieci. Dążenie do wyeliminowania hejtu z przestrzeni internetowej przyczyni się do stworzenia bezpiecznego i konstruktywnego środowiska online, w którym ludzie mogą się swobodnie wyrażać bez obawy przed zastraszaniem czy dyskryminacją.
  5. Promowanie pokojowego współistnienia. Hejtowanie i mowa nienawiści podsycają konflikty i podziały społeczne. Walcząc przeciwko nim, dążymy do promowania pokojowego współistnienia, tolerancji i wzajemnego szacunku. Chcemy żyć w społeczeństwie, w którym ludzie są w stanie rozwiązywać swoje różnice w sposób konstruktywny i bez przemocy.

Warto pamiętać, że walka przeciwko hejtowi i mowie nienawiści wymaga zaangażowania każdego z nas.