Po wielomiesięcznej walce, w której IAŚ odegrał istotna rolę, ustawa o cyklicznych badaniach została odrzucona.Jako pierwsi w ogóle zwróciliśmy uwagę na zagrożenia płynące z wadliwej procedury badań lekarskich związanych z pozwoleniami na broń. Sprawę szeroko nagłośniliśmy, co spotkało się również z reakcją mediów.

  • Rozpocznij maj od treningu! - Las się zieleni. Kozły niebawem. Ale najpierw trening strzelecki! Właśnie w maju większość Kół Łowieckich organizuje Walne Zgromadzenia i treningi strzeleckie dla swoich członków. Wiedza z zakresu oddawania bezpiecznych strzałów ...
  • Zniesiony obowiązek badań to nie koniec zmagań – apel IAŚ. - W dniu 21 kwietnia 2023 roku prezydent podpisał ustawę znoszącą obowiązek cyklicznych badań posiadaczy pozwoleń na broń do celów myśliwskich, co akcentujemy, bo wielu venatofobów okłamywało opinię publiczną, że całkowicie ...
  • Venatofobiczne zaślepienie. - Venatofobiczne zaślepienie.Opadł już kurz po sobotnim posiedzeniu komisji sejmowej w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych. Czas więc pokusić o pewną dygresję: otóż nowela reguluje ...
  • Zniesienie obowiązku okresowych badań posiadaczy broni myśliwskiej to wielki sukces. DZIĘKUJEMY! - Zniesienie obowiązku okresowych badań posiadaczy broni myśliwskiej to wielki sukces. Tym większy, że jest to pierwsza od lat zmiana korzystna dla polujących, która została wprowadzona dzięki konsekwentnym, oddolnym działaniom samych ...
  • Wygrana! Sejm likwiduje obowiązek cyklicznych badań myśliwych! - Po wielomiesięcznej walce, w której IAŚ odegrał istotna rolę, ustawa o cyklicznych badaniach została odrzucona.Jako pierwsi w ogóle zwróciliśmy uwagę na zagrożenia płynące z wadliwej procedury badań lekarskich związanych z ...

Dowiedz się więcej…