Po wielomiesięcznej walce, w której IAŚ odegrał istotna rolę, ustawa o cyklicznych badaniach została odrzucona.Jako pierwsi w ogóle zwróciliśmy uwagę na zagrożenia płynące z wadliwej procedury badań lekarskich związanych z pozwoleniami na broń. Sprawę szeroko nagłośniliśmy, co spotkało się również z reakcją mediów.

  • Rozpocznij maj od treningu! - Las się zieleni. Kozły niebawem. Ale najpierw trening strzelecki! Właśnie w maju większość Kół Łowieckich organizuje Walne Zgromadzenia i treningi strzeleckie dla swoich członków. Wiedza z zakresu oddawania bezpiecznych strzałów ...
  • Zniesiony obowiązek badań to nie koniec zmagań – apel IAŚ. - W dniu 21 kwietnia 2023 roku prezydent podpisał ustawę znoszącą obowiązek cyklicznych badań posiadaczy pozwoleń na broń do celów myśliwskich, co akcentujemy, bo wielu venatofobów okłamywało opinię publiczną, że całkowicie ...
  • Venatofobiczne zaślepienie. - Venatofobiczne zaślepienie.Opadł już kurz po sobotnim posiedzeniu komisji sejmowej w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych. Czas więc pokusić o pewną dygresję: otóż nowela reguluje ...
  • Wygrana! Sejm likwiduje obowiązek cyklicznych badań myśliwych! - Po wielomiesięcznej walce, w której IAŚ odegrał istotna rolę, ustawa o cyklicznych badaniach została odrzucona.Jako pierwsi w ogóle zwróciliśmy uwagę na zagrożenia płynące z wadliwej procedury badań lekarskich związanych z ...
  • Posiedzenie Senatu w temacie okresowych badań myśliwych - Wczoraj prezentowaliśmy korespondencję jednego z naszych czytelników, który odniósł się m.in. do posiedzenia senackiej komisji ustawodawczej. W toku jej posiedzenia zaproponowano poprawkę wykreślającą, zawarte w ustawie o likwidowaniu barier administracyjnych, ...

Dowiedz się więcej…