Wiecie już co łączy ze sobą żubra i łosia?

To, że zakładane wobec tych gatunków cele ochrony udało się osiągnąć i żaden z nich nie potrzebuje już ochrony w dotychczasowej formie!W 2020 r. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zmieniła status żubra, tak że de facto wypadł on z grupy zwierząt zagrożonych wyginięciem. Obecnie polska populacja liczy około 2300 osobników i co roku przyrasta o kolejne 300. Wszędzie poza Puszczą Augustowską, Lasami Janowskimi i Puszczą Romincką, odnotowuje się przekroczenie założonych wartości. Konsekwencje przegęszczenia to m. in. stres, obniżenie odporności i większe narażenie na patogeny. Równolegle dochodzi do większej ilości niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz powstawania szkód przekraczających poziom społecznej akceptacji.W przypadku łosi moratorium na odstrzał obowiązuje od 2001 r., kiedy ich liczba sięgała ok. 2 tys. sztuk. Obecnie przekracza 30 tys. i dawno już odtworzono zakładany zasięg gatunku z lat 80-tych. To jednak koniec dobrych wieści. W niektórych miejscach występuje znaczące przegęszczenie, ale wg dr. Piotra Wawrzyniaka – tam gdzie łosie do tej pory się nie osiedliły, już tego nie zrobią. Populacja się postarzała, spadła jej produktywność, a wzrosła śmiertelność. Wzrosły też powodowane przez łosie szkody w płodach i uprawach rolnych, straty w gospodarce leśnej oraz liczb zdarzeń drogowych. Jak podkreśla prof. Wanda Olech-Pasecka, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów- żubr nie jest już gatunkiem wymagającym ścisłej ochrony, a jego czynna ochrona wymaga stosowania wielu narzędzi, w tym selekcji przez zabijanie. W przeciwnym razie cofniemy się do sytuacji z XX w., kiedy faktycznie ważyły się losy tego gatunku. Podobna sytuacja występuje w przypadków łosi. I tak samo jak przy żubrach, i tu dochodzi jeszcze jeden czynnik poważnie utrudniający biologom skuteczne zarządzaniem populacjami: to edukacja ukierunkowana na potrzeby człowieka, która z obu gatunków uczyniła produkt turystyczny.

Naszą działalność prowadzimy z datków naszych sympatyków, poświęcając swój wolny czas. Jeżeli nasza działalność przekonuje Cię to wspieraj nas cyklicznie na portalu patronite.pl/IAS albo jednorazową wpłatą na zrzutka.pl.

Wszystkie reakcje:28Ty, Krzysztof Wiśniewski i 26 innych użytkowników