Jakie wyróżnienia i medale mogą otrzymywać członkowie Polskiego Związku Łowieckiego?

💯 Darz Bór koleżanki i koledzy! W tym roku obchodzimy stulecie Zjednoczonego Łowiectwa Polskiego. 💯

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

👉 Przy tej okazji warto przypomnieć, jakie wyróżnienia mogą otrzymywać członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. Są to odznaki, medale i żeton „Złom”. 🥉🥈🥇

O nadanie odznaki, medalu lub „Złomu” może wystąpić: Walne Zgromadzenie koła, Zarządy Okręgowe PZŁ lub Zarząd Główny. Ponadto Zarządy Okręgowe mogą nadawać na medale za zasługi dla danego okręgu.

„Złom”, „Medal św. Huberta”, Medal Zasługi Łowieckiej (brązowy, srebrny i złoty) oraz Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa są przyznawane po rozpatrzeniu wniosku przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Najwyższym odznaczeniem łowieckim jest „Złom”.

„Złom” nie jest medalem, a honorowym żetonem zasługi. Osoba odznaczona „Złomem” to Kawaler Złomu. Odznaczenie ma długą historię, gdyż ustanowiono je w 1929 roku.

Za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury i sztuki łowieckiej, prace naukowe, literackie, publicystyczne, tworzenie sztuki o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe oraz popularyzację wiedzy i tradycji łowieckich można zostać odznaczonym „Medalem św. Huberta”.

Myśliwemu, mającemu co najmniej 10 lat stażu w PZŁ i szczególnie aktywnemu w okręgu można przyznać Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Po upłynięciu co najmniej 5 lat można występować o nadanie kolejnego, srebrnego medalu, a po kolejnych 5 latach o nadanie złotego. Odznaczenie to jest przyznawane za zasługi na niwie łowieckiej. Zasługi te mogą obejmować pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość, osiągnięcia w zakresie działań na rzecz edukacji i promocji kultury łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe czy popularyzację wiedzy łowieckiej. Podobnie jak „Złom”, odznaczenie to ustanowiono w 1929 roku.

Odznaczenie łowieckie „50 lat członkostwa w Polskim Związku Łowieckim” otrzymuje każdy myśliwy, którego postawa łowiecka i wieloletnia służba na niwie łowiectwa i ochrony przyrody nie budzą wątpliwości etycznych. A sympatycy i propagatorzy łowiectwa, którzy nie są myśliwymi, mogą zostać wyróżnieni „Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa”. Nadaje się ją osobom i instytucjom spoza PZŁ za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

Osoby zasłużone w działalności na swoim terenie mogą otrzymać lokalne medale zasługi na niwie łowiectwa w danym okręgu. Co więcej na szczeblu okręgowym przyznaje się także odznaczenie „Canis venatici Amico” (co dosłownie oznacza „Przyjaciel psa myśliwskiego”) za zasługi na polu kynologii łowieckiej: układania i hodowli psów myśliwskich.

Najczęściej na Walnym Zgromadzeniu koła podejmuje się uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o odznaczenie. Następnie Sekretarz koła wraz z myśliwym wypełniają wniosek i przekazują go do Zarządu Okręgowego. Bardzo ważne jest staranne przygotowanie wniosku i szczegółowe opisanie zasług osoby, którą chcemy wyróżnić. Zarząd Okręgowy weryfikuje poprawność sporządzenia wniosku i przekazuje go do Warszawy, gdzie Kapituła Odznaczeń Łowieckich podejmuje decyzję w sprawie nadania odznaczenia.

Darzbór. A.M.