Zapraszamy do rozmowy kandydatów na posłów i senatorów.

Termin na rejestrację kandydatów i dostarczenie list z podpisami poparcia w nachodzących wyborach parlamentarnych mija 6 września. Po tym dniu będziemy wiedzieli kto i gdzie ubiega się o mandat parlamentarzysty. Już dziś zapraszamy wszystkich kandydatów z list ogólnopolskich na rozmowę o łowiectwie. Zapis rozmowy w formie pisemnej opublikujemy na naszych łamach.

Istnieje też możliwość przesłania nam krótkiej wypowiedzi w formie video.

Kontakt: biuro@analizasrodowiskowa.org