Z okazji sezonu polowań zbiorowych.

„W języku łowieckim nie brak fałszywych przyjaciół, czyli wyrazów często mylonych. Niewątpliwie należy do nich para – naganka i nagonka. Naganka to grupa ludzi pracujących zespołowo, których zadaniem jest wypłoszenie zwierzyny na stanowiska myśliwych. Z kolei nagonka to zorganizowany, nieprzebierający w środkach, atak zazwyczaj słowny na osobę lub grupę osób, bardzo często w postaci artykułów prasowych, wywiadów czy audycji radiowych.” (Matulewska 2018, rozdział w monografii pod tytułem „Kultura łowiecka”)

Foto: Julian Fałat „Naganka na polowaniu w Nieświeżu”, akwarela na kartonie.