Wystąpienia posłów, którzy wzięli w obronę prawa dzieci do spędzania z rodzicami czasu na polowaniu.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, zakładający wykreślenie z ustawy o broni i amunicji przymusu wykonywania przez myśliwych co 5 lat badań lekarskich i psychologicznych, pierwotnie zakładał również wykreślenie niekonstytucyjnej zasady zakazu udziału nieletnich w polowaniach. Niestety, nad czym bardzo ubolewamy, z przyczyn politycznych i zapewne wyrachowania wizerunkowego, zniknął z projektu. Warto jednak odnotować wystąpienia tych posłów, którzy wzięli w obronę prawa dzieci do spędzania z rodzicami czasu na polowaniu. Dziękujemy.