Wygrana! Sejm likwiduje obowiązek cyklicznych badań myśliwych!

Po wielomiesięcznej walce, w której IAŚ odegrał istotna rolę, ustawa o cyklicznych badaniach została odrzucona.Jako pierwsi w ogóle zwróciliśmy uwagę na zagrożenia płynące z wadliwej procedury badań lekarskich związanych z pozwoleniami na broń. Sprawę szeroko nagłośniliśmy, co spotkało się również z reakcją mediów. W rezultacie sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wciąż czeka na rozstrzygnięcie. Temat ten był również przedmiotem naszego spotkania Pełnomocnikiem Rządu ds. Praw Człowieka.Wykonaliśmy badania opinii myśliwych na temat badań lekarskich, co pozwoliło zbadać skalę problemu i zagrożeń. Twarde i niepokojące dane opublikowaliśmy w specjalnym raporcie, który staraliśmy się jak najszerzej rozdystrybuować. Mieliśmy również okazję przedstawić go i omówić w Ministerstwie Klimatu i Śrdowiska.Braliśmy czynny udział w niezliczonych spotkaniach, konsultacjach i debatach, to właśnie na nasze dogłębne analizy i raporty dotyczące m.in. :• ilości wypadków z bronią z udziałem polskich myśliwych;• wpływu wieku i stanu zdrowia na ilość wypadków z bronią wśród myśliwych ;• negatywnego wpływu wprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich na liczebność myśliwych w Polsce ;• znaczącej roli myśliwych w zachowaniu bioróżnorodności gatunkowej i wiele innych ; wielokrotnie powoływali się posłowie i minister środowiska. Stanowiły one rzetelne źródło informacji, przeciwstawiane bełkotliwej mowie nienawiści organizacji pseudo-ekologicznych. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić , że zniesienie obowiązku cyklicznych badań dla myśliwych to w dużej mierze nasza zasługa. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym i zadeklarować dalszą rzetelną i kompetentna pracę na rzecz POLSKIEGO ŁOWIECTWA.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Naszą pracę można wesprzeć przez:

https://www.patronite.pl/IAS

https://zrzutka.pl/z/instytut