Wesprzyj rozwój nauki dla łowiectwa razem z IAŚ!

Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych zwraca się z apelem do wszystkich Dian i Myśliwych używających termowizji z prośbą o udostępnienie nagranych filmów i zdjęć.

Student Politechniki Warszawskiej, a jednocześnie myśliwy, pracuje obecnie nad projektem związanym z konwolucyjnymi sieciami neuronowymi.

Projekt zakłada nauczenie takiej sieci rozpoznawania obiektów, w tym przypadku konkretnych gatunków zwierząt na obrazie generowanym przez urządzenia termowizyjne. Wyniki tych prac mogą okazać się rewolucyjne dla łowiectwa i wydatnie podnieść poziom bezpieczeństwa w czasie nocnego odstrzału sanitarnego dzików.

Prosimy zatem wszystkich, którzy posiadają odpowiednie materiały o przesyłanie ich bezpośrednio lub poprzez platformy transferowe na adres e-mail: popek.lukasz@wp.pl