Posiedzenie Senatu w temacie okresowych badań myśliwych

Wczoraj prezentowaliśmy korespondencję jednego z naszych czytelników, który odniósł się m.in. do posiedzenia senackiej komisji ustawodawczej. W toku jej posiedzenia zaproponowano poprawkę wykreślającą, zawarte w ustawie o likwidowaniu barier administracyjnych, zmiany do ustawy o broni i amunicji. Oznacza to przywrócenie wymogu cyklicznych (co 5 lat), obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma czas przebrnąć przez zapisy obrad senatu, dlatego prezentujemy Wam wycinki z debaty w formie zapisu wideo:

Całe zagadnienie badań komentowaliśmy, po wielekroć, już bardzo szeroko. Manipulacje typu wyolbrzymianie skali wypadków na polowaniach obaliliśmy poprzez nasze badania.

Z ważnych spraw, które pojawiły się w toku debaty komisji senackiej, pragniemy zwrócić uwagę na:

– Przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dokonuje manipulacji, twierdząc że myśliwi powinni być poddani cyklicznym badaniom, tak jak inni użytkownicy broni. Prawdą jest, że myśliwi przechodzą badania, tak samo jak inni posiadacze broni; podczas ubieganie się o wydanie pozwolenia. Badania cykliczne stanowią wyjątek od reguły i dotyczą wyłącznie pozwoleń na broń, którego domyślnym celem jest jej użycie przeciwko człowiekowi! Chcemy też zwrócić uwagę, szczególnie wobec oskarżeń o rzekomo silny lobbing pro-łowiecki, że członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego stanowią grupę, która jest finansowym beneficjentem regulacji o cyklicznych badaniach myśliwych. W związku z tym bezstronność członków PTP w tej sprawie może budzić zrozumiałe wątpliwości.

– Przedstawicielka koalicji Niech Żyją dokonuje manipulacji powołując się na badania Instytutu Analiz Środowiskowych. Nigdy nie twierdziliśmy, że 25% myśliwych może mieć problemy z przejściem badań potrzebnych do utrzymania pozwolenia na broń. Wspomniana ilość potencjalnego ubytku 25% myśliwych, jest związana z dobrowolną rezygnacją części myśliwych, która nie podejdzie do badań (z powodu kosztów, dostępności, niezgody na przymusowe poddawanie procedurom medycznym) oraz z niewydolnością systemu przeprowadzania badań. Link do raportu z badań:

– Panu Marszałkowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, który statystykę „chorób otępiennych” wylicza od progu wiekowego 60 lat, pragniemy przypomnieć, że 59 senatorów (ponad połowa Izby) urodziła się przed 1963 rokiem. Mimo to, nadal są w pełni sił i władz umysłowych, nadal mogą wykonywać trudne obowiązki senatora. Nie widzimy powodu, aby to nie mogło dotyczyć przedstawicieli innych zawodów, którzy zajmują się hobbystycznie łowiectwem: rolników, pracowników umysłowych i fizycznych, leśników, czy ludzi wolnych zawodów.

Senacki etap interesującej nas ustawy prawdopodobnie zakończy się już we wtorek. Aktywność myśliwych to jeden z czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczne rozstrzygniecie. Pamiętajcie, że prawo do manifestowania niezadowolenia z niekorzystnych rozstrzygnięć, mają tylko ci, którzy próbowali się im przeciwstawić. IAŚ wysłał do każdego z senatorów list i zadbał aby każdy senator otrzymał nasze nagranie z apelem:

Nie wiemy, jakie Ty podejmiesz działania w sprawie przymusu badań, ale masz na to czas do poniedziałku wieczorem. Wszystkie argumenty i materiały podaliśmy Ci na tacy!

Nasz Komentarz podsumowujący.