Kiedy kończy się ważność odstrzałów

Zgodnie z art. 8a ust1 Prawa łowieckiego rok gospodarczy w łowiectwie rozpoczyna się 1. kwietnia, a kończy 31. marca i na taki właśnie czas sporządzany jest roczny plan łowiecki. Mijający sezon jest nietypowy, bo nie w pełni pokrywa się z okresami polowań, co może wprowadzać myśliwych w błąd.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne do 31. marca możemy polować na lisy, a w niektórych także na cielaki jeleni i danieli. Jak jednak przewiduje § 1 ust 2 Rozporządzenia – jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w tym roku, co oznacza, że możliwość polowań na w/w gatunki przedłuża się do 2. kwietnia.

Powyższe rozwiązanie, nie zmienia jednak faktu, że upoważnienia do wykonywania polowań indywidualnych są wydawane z terminem ważności nie dłuższym niż 31. marca, gdyż ich podstawą jest roczny plan łowiecki na dany rok gospodarczy. Oznacza to, że w roku 2023 aż do 2. kwietnia możemy polować na lisy, a w części kraju także na cielaki jelenia szlachetnego oraz daniela, ale aby to robić legalnie musimy posiadać ważne upoważnienia wydane już na nowy sezon. Sztuki pozyskane 1. i 2. kwietnia zaliczamy na poczet wykonania planu łowieckiego na rok gospodarczy 2023-24.

Warto przy okazji przypomnieć, że ważność upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych kończy się dokładnie o północy, a większość elektronicznych książek ewidencji pozwoli myśliwemu zapisać tego dnia wyjście na polowanie. Jednak gdyby nieopatrznie kontynuował on swoje łowy po północy, będzie polował bez ważnego upoważnienia, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Pamiętajmy więc o sprawdzeniu odstrzału, bo to na myśliwym, a nie na systemie komputerowym spoczywa obowiązek czuwania nad tym, czy posiadane przez niego upoważnienie jest w dalszym ciągu ważne.