Venatofobia – nieuzasadniony lęk przed łowiectwem i wrogość wobec myśliwych

Venatofobia przejawia się dehumanizacją myśliwych i humanizacją zwierząt. Osoby posiadające cechy venatofobów reagują agresją wobec wszelkich prób podejmowania racjonalnej dyskusji o łowiectwie.

Venatofobia jest wykorzystywana przez wiele organizacji patoekologicznych do budowy własnego zaplecza organizacyjnego i finansowego, poprzez wybranie emocjonalnej formy relacji i komunikacji.

Przeczytaj więcej o zachowaniach venatofobicznych: