Unijny zakaz amunicji ołowianej w cieniu skandalu i manipulacji.

Przez ponad siedmiu miesięcy Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie przekazywał Federacji Europejskich Stowarzyszeń Łowieckich (FACE) informacji, które wykorzystała Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przy formułowaniu stanowiska w sprawie ograniczenia ołowiu w amunicji myśliwskiej. Opóźnienie było tak duże, że debata publiczna zakończyła się, zanim FACE mogła zareagować.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

W ramach przygotowania dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego EFSA dostarczyła ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) dane wejściowe dotyczące spożycia mięsa dziczyzny i ołowiu w mięsie dziczyzny. ECHA wykorzystała następnie te informacje do obliczenia wpływu na zdrowie myśliwych i ich rodzin (około 13,8 mln osób) w swoim ponad 1000-stronicowym raporcie, który miał znaczny wpływ na kształt opinii ECHA.

W dniu 23 lutego 2021 r. FACE zwróciła się do EFSA o dostęp do dokumentów, na które powoływała się ECHA, ponieważ podane informacje różniły się znacznie od opublikowanych danych naukowych dotyczących stężeń ołowiu w mięsie dziczyzny w Europie. Na przykład wskazywały na przypadek dzika z nierealistycznym stężeniem 3,65 g ołowiu na kilogram. Tymczasem, gdy garstka takich danych, skrajnie odbiegających od normy zostanie odrzucona, poziomy ołowiu w mięsie dziczyzny pozyskiwanej za pomocą amunicji karabinowej okazują się być poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej EC1881/2006 dla mięsa zwierząt udomowionych. Od samego początku prośby FACE o dostęp do dokumentów były jednak torpedowane. Ostatecznie FACE otrzymała je dopiero w dniu 13 października 2021 r., a więc dopiero po zakończeniu konsultacji publicznych dotyczących oceny ryzyka, podczas gdy wniosek o publiczny dostęp musi zostać rozpatrzony w ciągu 15 dni roboczych.

Pozbawiło to FACE prawa do przeglądu danych dotyczących stężenia ołowiu w mięsie dziczyzny zawartych w Aneksie XV Raportu Ograniczającego ECHA oraz możliwości dokładnego uzasadnienia uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. W związku z tym FACE zażądała ponownego otwarcia konsultacji publicznych, podczas których wszystkie zainteresowane strony mogłyby przedstawić dowody związane z oceną ryzyka dla zdrowia ludzkiego ECHA.

Zasadność skargi FACE potwierdził właśnie Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazał, że opóźniony dostęp do informacji oznacza w istocie odmowę dostępu, co równocześnie potwierdza nieprawidłowe postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie ołowianego strzału w sprawie ograniczeń dotyczących terenów podmokłych w ramach REACH w maju 2020 r.

Podobało Ci się?

Wspieraj nas na Patronite patronite.pl/IAS

fot. Adobe Stock