Przymusowe badania myśliwych – katastrofa gospodarki łowieckiej i dalsze rozbrajanie Polaków.

W lutym Instytut Analiz Środowiskowych przeprowadził na reprezentatywnej próbie myśliwych badania ankietowe dotyczące obowiązku dostarczenia w przyszłym roku orzeczeń lekarskiego i psychologicznego przez posiadaczy pozwolenia na broń do celów łowieckich. Z naszych badań wynika, że:

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

– Około 25% myśliwych jest zagrożona utratą pozwolenia na broń,

– przeważająca ilość myśliwych ma obawy względem przebiegu badań,

– dostępność i sprawność przeprowadzania badań są ważnymi czynnikami wpływającymi na chęć przystąpienia do badań,

– groźba utraty pozwolenia na broń wcale nie dotyczy w głównej mierze najstarszych wiekiem myśliwych.

Wobec wyników badania, zważywszy na konsekwencje dla trwałości gospodarki łowieckiej i walki z ASF, Instytut Analiz Środowiskowych rekomenduje dokonanie zmian w ustawie o broni i amunicji skutkujących usunięciem wymogu cyklicznego dostarczania badań.

Z całościowym raportem z badań można zapoznać się tu:

Nasz raport został przygotowany już w pierwszych dniach lutego. Zadecydowaliśmy, że w pierwszej kolejności powinien się z nim zapoznać Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, minister Edward Siarka. Prośbę o spotkanie wysłaliśmy 8 lutego. Pomimo obietnic ze strony ministerstwa, do spotkania jak dotąd nie doszło. Być może kwestia badań lekarskich dla myśliwych i ich opłakane skutki są w Ministerstwie Klimatu i Środowiska już znane. To tłumaczyłoby plany przymusowego wcielania myśliwych niezrzeszonych do kół i ratowania w ten sposób ciągłości wykonywania zadań gospodarki łowieckiej. Jeśli tak byłoby w rzeczywistości, to plan ten przypominałaby próbę gaszenia pożaru benzyną.

Bez względu na powyższe, przedstawiając teraz raport publicznie jednocześnie przesłaliśmy go do stosownego departamentu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dołączając analizę bezprawnego wprowadzenia poprawki wymuszającej cykliczne badania myśliwych do ustawy o broni i amunicji. W związku z wojną u naszego wschodniego sąsiada, która dobitnie ukazała znaczenie dla obronności państwa nasycenia społeczeństwa bronią i padającymi zapowiedziami ułatwienia dostępu do broni, domagamy się zaprzestania rozbrajania Polaków przez budzący wątpliwości konstytucyjne system badań lekarskich i psychologicznych i podjęcie w tej sprawie działań przez polityków rządzącej koalicji.

———–

Publikowane badania zostały sfinansowane z datków naszych sympatyków. Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania związane z postępowaniem w sprawie przymusowych badań do pozwolenia na broń myśliwską przed Trybunałem Konstytucyjnym można to uczynić przez:

https://zrzutka.pl/y4nyma