Przekaż 1% podatku dla Instytutu Analiz Środowiskowych

Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych zawarła porozumienie z posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego Kołem Łowieckim „Dzik” w Słońsku. Osoby, które w ramach rozliczenia podatku dochodowego za rok 2020 chciałyby nas wspomóc przekazując jeden procent podatku, mogą tego dokonać wskazując w rozliczeniu rocznym dane:

Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku

Nr KRS: 0000 516 558

cel szczegółowy: Instytut Analiz Środowiskowych (lub IAŚ, IAS)

Działalność IAŚ jest finansowana wyłącznie z darowizn naszych sympatyków i realizowana poprzez nieodpłatną pracę wolontariuszy. Uzyskane fundusze będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.