PROTEST !!!

Wobec dzisiejszego stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które nie dopuściło całej strony społecznej do rozmów na temat ewentualnych zmian w łowiectwie, oraz poparło postulat badań lekarskich dla myśliwych co 3 lata, Społeczny Komitet Protestacyjny Myśliwych „Wspólna sprawa” ostatecznie zdecydował o przystąpieniu myśliwych do wspólnego strajku z rolnikami w dniu 20.02 br.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Instytut Analiz Środowiskowych, jako niezależna organizacja społeczna, będzie przekazywał dalsze informacje od organizatorów protestu, którzy żądają:

  1. Odejścia od tzw. „zielonej polityki” i nakładania ideologicznie motywowanych ograniczeń na gospodarkę łowiecką i rolną.
  2. Przekazania łowiectwa pod nadzór ministerstwa rolnictwa dla pełnego uznania ścisłych związków pomiędzy gospodarką łowiecką i rolną.
  3. Wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie listy gatunków łownych, zapewniających powrót na listę zwierząt łownych gatunków, których poziom populacji nie wymaga dalszej ochrony.
  4. Pełnego uznania gospodarczej, przyrodniczej i kulturowej funkcji łowiectwa i roli myśliwych w zrównoważonym zarządzaniu i wykorzystaniu odnawialnych zasobów przyrodniczych.
  5. Wypracowania systemu łatwego i taniego dostępu do dziczyzny lokalnym odbiorcom poprzez usunięcie obecnych barier administracyjnych.

Śledźcie naszą stronę, żeby być na bieżąco!