Od kilku miesięcy opinia publiczna jest poddawana presji grupy internetowych aktywistów, którzy przy wsparciu wybranych mediów, starają się podważać kompetencje leśników z PGL LP, zarzucając im nadmierne wycinki.

Autorzy takich wypowiedzi celowo pomijają okoliczność, że wszystkie wycięte miejsca zostaną najdalej w ciągu 5 lat odnowione właściwie dobranym drzewostanem. A także, że to właśnie młodniki, które zapewniają bezpieczeństwo, ochronę i pożywienie, stanowią optymalne miejsca dla bytowania dzikich zwierząt, ich rozrodu oraz wychowania młodych.

Zamiast więc ronić łzy nad stosem sośniny albo „brać ślub” z bukami przeznaczonymi do wycinki, uśmiechnij się, bo oto jesteś świadkiem przygotowań do narodzin nowego pokolenia lasu, który wkrótce stanie się najlepszym schronieniem dla zwierzyny.

#stopekonienawiści

#venatofobia

Powiązane posty