Polowanie na mowę nienawiści.

Jak wykazała praca naszego Instytutu na polu walki z mową nienawiści przeciwko myśliwym i wszelkim środowiskom przyrodniczym: istnieje cienka linia między debatą publiczną, w której próbujemy przekazać swoje stanowisko, a budowaniem fałszywego obrazu osób i zdarzeń . Zatem mowa nienawiści jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości czy jakiegokolwiek innego podmiotu będącego „na celowniku” danej wypowiedzi. Mowa nienawiści lub po prostu „hejt” spotykany jest w różnych grupach społecznych, szczególnie bulwersujące jest jeżeli dopuszczają się tego osoby opiniotwórcze i kształcące dzieci lub młodzież.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

W ostatnim czasie komisja dyscyplinarna Uniwersytetu Śląskiego zdecydowała o ukaraniu naganą dr hab. Ewę Budzyńską. Wykładowczyni miała (według komisji) podczas zajęć ze studentami w grudniu 2018 roku głosić treści rzekomo homofobiczne i dyskryminujące grupy społeczne o innym światopoglądzie. Rozważanie nad zasadnością ukarania prof. Budzyńskiej nie leży w zakresie celów statutowych IAŚa. Wyciągamy jednak z niego jeden wniosek – domagajmy się konsekwencji!

Nietrudno zauważyć, że nasze środowisko jest szczególnie atakowane przez grupy hejtujące. Osoby które nierzadko życzą śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowi lub choroby nie przekładają żadnych argumentów merytorycznych w swych wypowiedziach. Należy pamiętać, że nic w internecie i mediach społecznościowych nie pozostaje anonimowe.

Dlatego jako Instytut Analiz Środowiskowych pragniemy podkreślić, że z pełną stanowczością będziemy podejmować kroki prawne przeciwko „hejtowi” i szkalowaniu dobrego imienia zarówno myśliwych, jak i polskiego łowiectwa. Współcześnie „hejt” wobec myśliwych stanowi formę mowy nienawiści cieszącą się największą pobłażliwością – mediów, polityków, uczestników mediów społecznościowych. Jest też wyrazem hipokryzji, bowiem nierzadko to osoby rozdzierające szaty w konfrontacji z nieprzychylnymi opiniami dotyczącymi mniejszości seksualnych, nie tylko akceptują, ale też same stosują mowę nienawiści wobec myśliwych.

Stanowisko prawników Uniwersytetu Śląskiego i orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dają nam, per analogiam, silny oręż do walki z nienawiścią wobec myśliwych, a my nie zawahamy się go użyć!