Polowanie na IGO

Z dniem 18.12.2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych, zmieniają się również przepisy Prawa łowieckiego. Odtąd ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych polega również na eliminowaniu ze środowiska w drodze polowań ptaków i ssaków należących do inwazyjnych gatunków obcych (IGO).

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Znowelizowany w związku z powyższym art. 42 ust. 8a Prawa łowieckiego przewiduje, że na podstawie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe jest polowanie na ptaki i ssaki, w dowolnej liczbie, należące do inwazyjnych gatunków obcych. Oznacza to, że myśliwy dysponujący „odstrzałem” na jakikolwiek gatunek łowny, od dziś ma prawo polować na wszystkie gatunki inwazyjne i pozyskiwać je w każdej liczbie.

Listę IGO stanowiących zagrożenie dla Unii określa rozporządzenia Komisji Europejskiej, natomiast listę IGO stanowiących zagrożenie dla Polski określi rozporządzenie Rady Ministrów, które na ten moment nie zostało jeszcze wydane. Z informacji jakie udało się uzyskał IASiowi wynika, że na liście krajowej mają znaleźć się w szczególności jenoty, piżmaki i szopy pracze. Nie wiadomo natomiast czy obejmie ona również norkę amerykańską, czemu niechętny jest resort rolnictwa, który obawia się o sytuację hodowców tych zwierząt.

Niezależnie od tego warto również pamiętać, że na wspomnianej na wstępie ustawy od dzisiaj wprowadzenie do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń, wymaga dokonania zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na co najmniej 45 dni wcześniej. Osoby, które dokonają zasiedlenia wspomnianych gatunków bez zgłoszenia, albo niezgodnie z tym zgłoszeniem, bądź przed upływem wymaganego, albo w przypadku wniesienia przez ministra sprzeciwu, narażają się na karę pobawienia wolności do roku. Trzeba jednocześnie dodać, że skazanie za takie przestępstwo, pociąga za sobą obligatoryjna utratę członkostwa w PZŁ oraz cofnięcie posiadanego pozwolenia na broń.