Polowanie indywidualne z podkładaczem na dziki.

Od 15. sierpnia indywidualnie z podkładaczem na dziki – przedstawiamy stanowisko ministerstwa.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Nowelizacją z regulaminu polowań z 2019 roku, minister jednoznacznie dopuścił specyficzną formę polowania na dziki z wykorzystaniem psów. Zgodnie z § 2 ust. 14a lit d) Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz polowanie na dziki wykonywane w dzień przez jednego myśliwego przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem jest traktowane jako polowanie indywidualne.

Oznacza to, że polujących w ten sposób obowiązuje wymóg posiadania upoważnienia do polowania na dziki oraz dokonania wpisu w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Warto przy tym pamiętać, że takie polowanie co do zasady nie może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, chyba że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wyrazi na to pisemną zgodę.

Przy wykonywaniu polowania należy brać pod uwagę, że polowanie indywidualne na dziki wykonywane w dzień z psem lub psami przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem może odbywać się wyłącznie w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 stycznia. Do powyższych terminów nie znajdują zastosowania przepisy § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, a więc możliwość prowadzenia takich polowań nie rozciąga się na sąsiednie dni wolne od pracy.

Zagadnieniem budzącym liczne kontrowersje jest kwestia czy podkładacz może brać udział w takim polowaniu z załadowaną bronią i również strzelać do dzików.

Na naszą prośbę wypowiedziało się na ten temat Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które stwierdziło, że: „Zgodnym z obowiązującym prawem jest wykonywanie polowania indywidualnego z psem na dziki przez dwóch myśliwych, z których jeden pełni funkcję podkładacza i nie należy takiego polowania utożsamiać z polowaniem zbiorowym. Podkładający psy myśliwy może oddawać strzały do dzików jeżeli posiada stosowne upoważnienie oraz dokonał wpisu w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym”. Z całością analizy będzie można zapoznać się już wkrótce na łamach Braci Łowieckiej, ale już dzisiaj można podkreślić, że polowanie na dziki będzie polowaniem indywidualnym jeśli:

– myśliwy wykonuje je sam z psem lub psami albo bez psa, działając niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim,

– myśliwemu towarzyszy naganiacz, który sam nie oddaje strzałów, a jedynie nagania zwierzynę,

– myśliwemu towarzyszy inny myśliwy, który razem z nim wykonuje polowanie podkładając psa lub psy.

Oczywiście w każdym wypadku myśliwi muszą posiadać ważne upoważnienia oraz być wpisani do książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

fot. T.Adamkiewicz