Polowanie indywidualne z podkładaczem na dziki.

Od 15. sierpnia indywidualnie z podkładaczem na dziki – przedstawiamy stanowisko ministerstwa.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Nowelizacją z regulaminu polowań z 2019 roku, minister jednoznacznie dopuścił specyficzną formę polowania na dziki z wykorzystaniem psów. Zgodnie z § 2 ust. 14a lit d) Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz polowanie na dziki wykonywane w dzień przez jednego myśliwego przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem jest traktowane jako polowanie indywidualne.

Oznacza to, że polujących w ten sposób obowiązuje wymóg posiadania upoważnienia do polowania na dziki oraz dokonania wpisu w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Warto przy tym pamiętać, że takie polowanie co do zasady nie może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, chyba że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wyrazi na to pisemną zgodę.

Przy wykonywaniu polowania należy brać pod uwagę, że polowanie indywidualne na dziki wykonywane w dzień z psem lub psami przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem może odbywać się wyłącznie w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 stycznia. Do powyższych terminów nie znajdują zastosowania przepisy § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, a więc możliwość prowadzenia takich polowań nie rozciąga się na sąsiednie dni wolne od pracy.

Zagadnieniem budzącym liczne kontrowersje jest kwestia czy podkładacz może brać udział w takim polowaniu z załadowaną bronią i również strzelać do dzików.

Na naszą prośbę wypowiedziało się na ten temat Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które stwierdziło, że: „Zgodnym z obowiązującym prawem jest wykonywanie polowania indywidualnego z psem na dziki przez dwóch myśliwych, z których jeden pełni funkcję podkładacza i nie należy takiego polowania utożsamiać z polowaniem zbiorowym. Podkładający psy myśliwy może oddawać strzały do dzików jeżeli posiada stosowne upoważnienie oraz dokonał wpisu w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym”. Z całością analizy będzie można zapoznać się już wkrótce na łamach Braci Łowieckiej, ale już dzisiaj można podkreślić, że polowanie na dziki będzie polowaniem indywidualnym jeśli:

– myśliwy wykonuje je sam z psem lub psami albo bez psa, działając niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim,

– myśliwemu towarzyszy naganiacz, który sam nie oddaje strzałów, a jedynie nagania zwierzynę,

– myśliwemu towarzyszy inny myśliwy, który razem z nim wykonuje polowanie podkładając psa lub psy.

Oczywiście w każdym wypadku myśliwi muszą posiadać ważne upoważnienia oraz być wpisani do książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

fot. T.Adamkiewicz

Działamy dzięki Tobie!

Wsparcie finansowe dla naszej fundacji jest kluczowe, abyśmy mogli kontynuować naszą misję ochrony środowiska, wsparcia myśliwych oraz prowadzenia badań i programów edukacyjnych.

Jesteśmy w pełni niezależni, utrzymujemy się dzięki Waszym dobrowwolnym wpłatom. Twoja hojność ma ogromny wpływ na nasze działania, dlatego zachęcamy Cię do przekazania darowizny poprzez różne dostępne metody.

Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>