Społeczny Komitet Protestu Myśliwych wnosi o sprostowanie nieprawdziwych informacji o proteście podanych przez Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

Treść oświadczenia Prezydium NRŁ:

W związku z planowanym udziałem części środowiska Myśliwych w ramach akcji społecznej „MYŚLIWI RAZEM Z ROLNIKAMI”, organizowanej przez Społeczny Komitet Protestacyjny Myśliwych, w proteście Rolników w dniu 6 marca 2024 r., w Warszawie pod Sejmem RP, Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, apeluje o rozwagę, zachowanie szczególnej ostrożności oraz spokoju podczas udziału we wskazanej manifestacji.

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej wskazuje, że Myśliwi – jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – mają prawo organizować lub uczestniczyć w protestach. Jednakże należy mieć na uwadze, że konstytucyjnie zagwarantowana wolność zgromadzeń, dotyczy zgromadzeń pokojowych. W świetle dotychczasowego przebiegu fali protestów Rolników, jak i pojawiających się w mediach informacjach o możliwych prowokacjach w czasie zaplanowanego protestu, przedmiotowy apel pozostaje w pełni uzasadniony.

W trosce o bezpieczeństwo Myśliwych, jak i innych obywateli, Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej zwraca uwagę na konieczność organizacji i udziału w manifestacji zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U.  2022 r. poz. 1389, tekst jedn. ze zm.).

Jednocześnie, z uwagi na niekontrolowane działania oddolne, Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej ostrzega, że nie jest organizatorem omawianego protestu, a tym samym nie jest w stanie zapewnić spełnienia wymagań wynikających z ww. ustawy w zakresie przyłączenia Myśliwych do protestu.

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej podkreśla, że niekontrolowane zachowania podczas protestu mogą mieć negatywny wydźwięk w opinii publicznej. Uwadze Myśliwych Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej pozostawia okoliczność, zgodnie z którą nie wszystkie postulaty Rolników są zbieżne z postulatami Myśliwych.

Apelujemy zatem o rozwagę i bezpieczeństwo.

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ

https://nrl.org.pl/oswiadczenie/

Odpowiedź Prezydium NRŁ po publikacji prośby o sprostowanie:

Uzupełnienie

W uzupełnieniu złożonego w dniu 2 marca br. oświadczenia, Prezydium NRŁ informuje, że intencją skierowanego apelu była wyłącznie troska o zachowanie spokoju i bezpieczeństwa osób zamierzających wziąć udział w planowanym na 6 marca br. proteście.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na ewentualne „osoby trzecie”, które mogą starać się przedstawić nasze środowisko w złym świetle, doprowadzając do incydentów, które mogą mieć negatywny odbiór społeczny.

Jednocześnie podkreślamy, że w żadnym momencie oświadczenie nie odnosiło się do podejmowanych przez organizatorów działań.
Prezydium NRŁ w pełni rozumie i popiera intencje wszystkich myśliwych chcących uczestniczyć w proteście.

Do zobaczenia 6 marca w Warszawie.
Darz Bór!

https://nrl.org.pl/uzupelnienie-oswiadczenia-prezydium-nrl-pzl-z-dnia-2-marca-2024-roku/

#wspólnasprawa

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>