OSTRZEŻENIE! Wstrzymajmy się z lisami.

Po podpisaniu nowych umów dzierżawnych, wielu myśliwych zwróciło wzrok na zające, ptactwo polne i śpiewające, zdając sobie sprawę z konieczności redukcji drapieżników oraz IGO. Pojawił się jednak problem co do tego, czy obecnie można polować na lisy. Par. 9 ust 1 pkt 9 Rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne stanowi, że okres polowań na lisy zaczyna się od dnia 1 czerwca i trwa do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – trwa przez cały rok.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Z uwagi na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, z dniem 1.04 obowiązuje podział na nowe obwody łowieckie. W efekcie nawet jeśli w danym rejonie dokonywano introdukcji wspomnianych gatunków, to odbywało się to w “starym” obwodzie łowieckim, który prawnie przestał istnieć z końcem marca br.

Ani ustawa Prawo łowieckie, ani wydane do niej akty wykonawcze, nie przewidują, aby nowy obwód, utworzony z całości lub części terenu innego wcześniejszego obwodu łowieckiego, stawał się jego następcą prawnym. Może to prowadzić do wniosku, że nawet jeśli w ostatnich 2 latach kalendarzowych, w miejscu, które weszło w skład nowego obwodu łowieckiego, dokonano zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy, to i tak obowiązuje tam ogólny okres polowań na lisy, tj. od 1.06 do 31.03, gdyż formalnie zasiedlenie przeprowadzono w innym obwodzie łowieckim.

Aby wyjaśnić te wątpliwości, jeszcze przed świętami zwróciliśmy się o stanowisko do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na odpowiedź nadal oczekujemy, ale uznaliśmy, że o potencjalnym zagrożeniu trzeba uprzedzić myśliwych. Do czasu otrzymania informacji z Ministerstwa, rekomendujemy wstrzymanie się z odstrzałem lisów, aby przez zawiłości legislacyjne nie wpaść w konflikt z prawem.

Fot. R.Dominowski

————

Najlepszą formą wsparcia nas są regularne wpłaty, dzięki nim możemy planować nasze działania na szeroka skalę i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dla skutecznego działania, wystarczy, jeśli podarujecie nam równowartość jednego naboju miesięcznie poprzez portal patronite.pl/IAS.