Okres polowań na lisy wydłużony – publikujemy stanowisko ministerstwa.

Okres polowań na lisy wydłużony – publikujemy stanowisko ministerstwa.

W ostatnim czasie sugerowaliśmy powstrzymanie się z redukcją lisów do czasu zajęcia oficjalnego stanowiska przez resort środowiska. Problem wynikał bowiem z konieczności wyjaśnienia jak należy rozumieć podjęcie „terenu obwodu łowieckiego, na którym prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy”, jakim posługuje się rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Pod względem formalnym, obecne obwody łowieckie powstały bowiem dopiero w dniu 1.04.2022 r., a więc odstrzał lisów, niezależnie do dobrych intencji, mógł, przy literalnej wykładni, narażać myśliwych na odpowiedzialność karną. Ponieważ odpowiednio wcześniej nie dostrzeżono tego problemu, a myśliwi rozpoczęli już realizację planów łowieckich, zależało nam, żeby uchronić ich przez kłopotami, a całe środowisko przed atakami medialnymi, i otrzymać oficjalną drogą zapewnienie resortu, że wiosenny odstrzał lisów pozostaje legalny.

Na odpowiedź przyszło trochę poczekać, ale ostatecznie minister wziął w obronę myśliwych oraz lęgi zwierzyny drobnej, za co w imieniu przyrody, dziękujemy!

Pełny tekst otrzymanego pisma publikujemy w załączeniu, aby w razie potrzeby można było je wydrukować i się nim okazać.