Nowe zasady dzierżawy obwodów łowieckich

Nowe zasady dzierżawy obwodów łowieckich – duża skuteczność Instytutu Analiz Środowiskowych w konsultacjach społecznych. Trwają pracę nad rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Jak informowaliśmy w poniższym wpisie:

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

https://www.facebook.com/InstytutAnalizSrodowiskowych/posts/203271037906582

IAŚ złożył w ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia szereg poprawek. Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że większość z nich spotkała się ze zrozumieniem i została oceniona jako zasługujące na uwzględnienie. Instytut Analiz Środowiskowych wykazał się tym samym największą skutecznością ze wszystkich podmiotów biorących udział w konsultacjach. Nasze działania są możliwe dzięki Waszemu wsparciu, które motywuje nas aby nadal trzymać rękę na pulsie i brać udział we wszelkich działaniach, które mają wpływ na łowiectwo i użytkowanie zasobów przyrody. Z całością raportu z konsultacji można się zapoznać pod linkiem:https://docs.google.com/viewer…

Merytoryczne omówienie poprawek w Brać Łowiecka – miesięcznik myśliwych i sympatyków łowiectwa:https://braclowiecka.pl/…/dzierzawa-obwodow-po…