Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich – badania.

61,23 % myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich chciałoby zostać członkami kół. Jednocześnie 52,24 % członków kół łowieckich jest zainteresowana przyjmowaniem nowych myśliwych do swoich kół. Tak wskazują wyniki badań naukowców z Poznania i Bydgoszczy na temat możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Z badań tych wynika także, że 74,38 % myśliwych niezrzeszonych mieszka na terenie obwodów łowieckich i 67,26 % z nich nie otrzymuje odstrzału w obwodzie, na terenie którego mieszka.

Koła łowieckie najchętniej przyjmowałyby w swoje szeregi myśliwych koleżeńskich, odpowiedzialnych i z pasją łowiecką, jednak nienastawionych na strzelanie zwierzyny. Natomiast myśliwi niestowarzyszeni uważają, że dla kół łowieckich decydujące znaczenie ma status zawodowy myśliwego oraz ilość zwierzyny w obwodzie.

Na podstawie badań można postawić wniosek, że koła łowieckie nie są wcale aż tak hermetyczne i tylko nieco ponad połowa z ankietowanych myśliwych niezrzeszonych chciałaby należeć do kół łowieckich.

Dodatkowo autorzy zauważyli, że:

1. Istnieje rozdźwięk między wzajemnymi oczekiwaniami myśliwych zrzeszonych, a niezrzeszonych w kołach łowieckich.

2. Należy poprawić komunikację między obiema grupami myśliwych.

Po konsultacji z autorami badania IAŚ proponuje bardzo proste rozwiązanie w postaci szerszego udostępniania przez koła możliwości wykupienia polowań przez myśliwych niestowarzyszonych. Kołom pozwoli to poprawić kondycję swoich budżetów i ze spokojem patrzeć na wykonanie planów łowieckich, zwłaszcza w zakresie zwierzyny nietrofealnej, a myśliwi niestowarzyszeni tą drogą zyskają rzeczywistą możliwość realizacji pasji łowieckiej, a także szansę na to, aby dać się poznać środowisku z jak najlepszej strony.

Z wynikami badań można zapoznać się tu: http://www.forestry.actapol.net/pub/20_4_2021.pdf