Małżeństwo ekologów spod Lublińca skazane za przeszkadzanie w polowaniu.

Małżeństwo ekologów spod Lublińca skazane za przeszkadzanie w polowaniu. Przez rok nie mogą przeszkadzać w polowaniach bo mogą iść do więzienia.

Sądzie Rejonowym w Lublińcu zakończył się proces sześciu osób, które zdaniem prokuratury utrudniały polowanie na ptaki. W charakterze pokrzywdzonego występowało koło łowieckie Żbik.

Zgodnie z art. 52 pkt 8 ustawy Prawo Łowieckie kto celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.

Małgorzata i Rafał Bednarkowie zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów, sąd jednak odstąpił od wymierzenia im kary, wyznaczając okres próby na 1 rok. Mają też zapłacić po 500 zł nawiązek na Fundusz Sprawiedliwości.

Specjalne podziękowanie za konsekwentne działanie w tej sprawie dla Krystiana Kosytorza i Miłosza Kościelniak-Marszał, gratulujemy!