Łowiectwo narzędziem wsparcia bioróżnorodności.

W odpowiedzi na konsultowaną społecznie unijną strategię bioróżnorodności na rok 2030, Europejska Federacja Organizacji Łowieckich na rzecz Łowiectwa i Zachowania Przyrody (FACE) uruchomiło nową odsłonę platformy pn. Manifest Bioróżnorodności, która służy wymianie doświadczeń myśliwych w działaniach na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Platforma, zamieszczona na stronie www.BiodiversityManifesto.com, powala dzielić się informacjami o inicjatywach, jakie w całej Europie są podejmowane przez myśliwych w celu zachowania zasobów przyrody. Wciąż rosnąca baza danych, która zawiera obecnie ponad 470 projektów, już dziś jest bezspornym efektem zaangażowania myśliwych w ochronę cennych przyrodniczo obszarów.

FACE i jej członkowie – organizacje łowieckie z 37 krajów europejskich będą promować praktyki zrównoważonych polowań jako istotnego narzędzia zarządzania zasobami dzikiej przyrody, co pozwoli na lepszą argumentację w dyskusjach na temat roli myśliwych i łowiectwa.

Działamy dzięki Tobie!

Wsparcie finansowe dla naszej fundacji jest kluczowe, abyśmy mogli kontynuować naszą misję ochrony środowiska, wsparcia myśliwych oraz prowadzenia badań i programów edukacyjnych.

Jesteśmy w pełni niezależni, utrzymujemy się dzięki Waszym dobrowwolnym wpłatom. Twoja hojność ma ogromny wpływ na nasze działania, dlatego zachęcamy Cię do przekazania darowizny poprzez różne dostępne metody.

Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>