Łowiectwo łączy pokolenia.

W niektórych stanach USA przepisy stanowe nie określają dolnej granicy wieku w jakim osoba niepełnoletnia może czynnie polować pod okiem dorosłej osoby posiadającej uprawnienia łowieckie.Fakt ten bardzo sprzyja międzypokoleniowej integracji członków rodzin, dla których wspólne polowania są bardzo ważną aktywnością. W ten sposób o wiele lepiej wychowuje się przyszłe pokolenia świadomych myśliwych oraz kształtuje się odpowiednie nawyki strzeleckie.Nie trzeba jednak wybierać się za wielką wodę bo i w Europie znaleźć można miejsca, gdzie osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o czynne prawo łowieckie.Przykładowo w Szwecji, Francji i Finlandii polować mogą osoby, które ukończyły 15 lat, w Norwegii 16, podobnie w Danii, Niemczech, Irlandii.Tym gorzej Polska wygląda w tym aspekcie na arenie międzynarodowej, gdzie jesteśmy JEDYNYM krajem, w którym zakaz udziału osób niepełnoletnich w polowaniach tyczy się udziału biernego.Wierzymy jednak i będziemy walczyć by również i polscy myśliwi mogli korzystać z pełni swoich konstytucyjnych praw.