Łowiecki wskaźnik wyborczy – dowiedz się jak odpowiedzieli przedstawiciele komitetów wyborczych na tematy istotne dla łowiectwa

Tradycyjnie przed wyborami parlamentarnymi zwróciliśmy się do ugrupowań z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii związanych z łowiectwem w Polsce. Brać Łowiecka wspólnie z Instytutem Analiz Środowiskowych zadała siedem pytań dotyczących najbardziej interesujących nas zagadnień z prośbą o ustosunkowanie się do nich.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Oto pytania, które zadaliśmy

  1. Zgodnie z art. 1 Prawa łowieckiego łowiectwo stanowi element ochrony środowiska przyrodniczego. Czy zgadzają się Państwo z tym stwierdzeniem?
  2. Czy Państwa zdaniem obecny model łowiectwa wymaga zmian, a jeśli tak to jakich?
  3. Czy Państwa zdaniem celowe jest zwiększenie liczby myśliwych w Polsce i ułatwienie uzyskiwania uprawnień do polowania?
  4. Czy uważają Państwo, że dostęp do uprawnień łowieckich w Polsce powinien zostać zachowany w obecnym kształcie, obostrzony albo ułatwiony? Jeśli miałby być zmieniony, to w jaki sposób?
  5. Od 2018 r. w Polsce obowiązuje zakaz wykonywania polowania w obecności dzieci. Czy Państwa zdaniem powinien on zostać utrzymany czy uchylony, a może zmieniony? Jeśli zmieniony, to w jaki sposób?
  6. Czy państwa zdaniem Państwo obecna lista gatunków łownych w Polsce wymaga zmian? Jeśli tak, to w jaki sposób?
  7. Czy uważają Państwo, że obecne okresy polowań na zwierzęta łowne powinny zostać zmienione? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Poniżej umieszczamy (alfabetycznie ) odpowiedzi przedstawicieli komitetów które przesłały nam informacje.

Dzień dobry! Nazywam się Piotr Cezary Lisiecki. Z ramienia Konfederacji przygotowałem odpowiedzi na Państwa pytania przedwyborcze.

1. Zgodnie z art. 1 Prawa łowieckiego łowiectwo stanowi element ochrony środowiska przyrodniczego. Czy zgadzają się Państwo z tym stwierdzeniem?

Konfederacja: W pełni się zgadzamy.

2. Czy Państwa zdaniem obecny model łowiectwa wymaga zmian, a jeśli tak to jakich?

Odnosimy wrażenie, że ostatnimi czasy za dużo do powiedzenia sprawach łowieckich ma rząd. Uważamy, że sytuacja powinna wrócić do stanu sprzed 2015.

3. Czy Państwa zdaniem celowe jest zwiększenie liczby myśliwych w Polsce i ułatwienie uzyskiwania uprawnień do polowania?

Nie widzimy przeszkód dla zwiększenia liczby myśliwych w Polsce.

4. Czy uważają Państwo, że dostęp do uprawnień łowieckich w Polsce powinien zostać zachowany w obecnym kształcie, obostrzony albo ułatwiony? Jeśli miałby być zmieniony, to w jaki sposób?

Obecne rozwiązania gwarantują bezpieczny i zrównoważony dostęp do uprawnień. Obawiamy się prób „grzebania w prawie”, zwłaszcza w Ustawie o broni i amunicji.

5. Od 2018 r. w Polsce obowiązuje zakaz wykonywania polowania w obecności dzieci. Czy Państwa zdaniem powinien on zostać utrzymany czy uchylony, a może zmieniony? Jeśli zmieniony, to w jaki sposób?

Krytykowaliśmy ten zakaz. To rodzice powinni decydować w czym biorą udział ich dzieci. Łowiectwo to cześć naszej tradycji. Nie powinniśmy separować od niej przyszłych pokoleń.

6. Czy państwa zdaniem Państwo obecna lista gatunków łownych w Polsce wymaga zmian? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Rozważenia wymaga dopuszczenie polowań na wiele gatunków inwazyjnych, napływających do nas wraz ze zmianą klimatu lub poprzez wypuszczenie do środowiska przez ludzi. Osobna kwestia to odłów wilków. Naszym zdaniem populacja tych drapieżników za bardzo urosła i wymaga skorygowania.

7. Czy uważają Państwo, że obecne okresy polowań na zwierzęta łowne powinny zostać zmienione? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Tak. Bez szkody dla populacji wielu gatunków można by wydłużyć okresy polowań. Być może należy je zróżnicować w zależności od regionu Polski.

1.Zgodnie z art. 1 Prawa łowieckiego łowiectwo stanowi element ochrony środowiska przyrodniczego. Czy zgadzają się Państwo z tym stwierdzeniem?

Łowiectwo jest elementem ochrony przyrody, pomaga zachować równowagę w przyrodzie, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu populacjami zwierząt kontroluje nadmierne rozprzestrzenianie się niektórych gatunków.

2. Czy Państwa zdaniem obecny model łowiectwa wymaga zmian, a jeśli tak to jakich?

Polski model łowiectwa należy utrzymać oraz przywrócić samorządność PZŁ, która została mu odebrana w 2018. 

3. Czy Państwa zdaniem celowe jest zwiększenie liczby myśliwych w Polsce i ułatwienie uzyskiwania uprawnień do polowania?

W PZŁ powinno być miejsce nie tylko dla myśliwych, ale także dla sympatyków łowiectwa. Egzaminy powinny zachować standardy, kształcenie powinno utrzymać się na wysokim poziomie.

4. Czy uważają Państwo, że dostęp do uprawnień łowieckich w Polsce powinien zostać zachowany w obecnym kształcie, obostrzony albo ułatwiony? Jeśli miałby być zmieniony, to w jaki sposób?

Standardy muszą pozostawać wysokie. Myśliwi powinni mieć ciągłą możliwość kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

5. Od 2018 r. w Polsce obowiązuje zakaz wykonywania polowania w obecności dzieci. Czy Państwa zdaniem powinien on zostać utrzymany czy uchylony, a może zmieniony? Jeśli zmieniony, to w jaki sposób?

To nie jest kwestia łowiectwa, ale konstytucyjnych praw rodzicielskich. Artykuł 48 Konstytucji mówi wyraźnie, że „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”

6. Czy państwa zdaniem Państwo obecna lista gatunków łownych w Polsce wymaga zmian? Jeśli tak, to w jaki sposób?

O zarządzaniu zasobami przyrody powinna decydować nauka, nie ideologia czy polityka.  Obiektywne decyzje o zmianach listy zwierząt łownych czy modyfikacjach okresów polowań leżą w gestii naukowców.

7. Czy uważają Państwo, że obecne okresy polowań na zwierzęta łowne powinny zostać zmienione? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 O tym powinni decydować naukowcy przyrodnicy nie politycy  Wszystkie rozwiązania muszą być wypracowywane w dialogu, w konsensusie.

Niestety, pozostałe komitety wyborcze najwyraźniej nie czuły się na siłach aby odpowiedzieć na postawione pytania albo uznały, że myśliwi i ich problemy nie zasługują na poświęcanie im uwagi.