Kontynuacja sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym – Sejm próbuje uniemożliwić rozpoznanie naszej skargi.

Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych śpieszy z niepokojącym doniesieniem. Śledzący nasze poczynania z pewnością pamiętają sprawę złożonej przez nas skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku kryteriów i realnej kontroli nad badaniami w sprawie pozwoleń na broń.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Niestety, właśnie otrzymaliśmy pismo, w którym Sejm RP chce najwyraźniej sprawę zamknąć, gdyż wniósł o umorzenie postępowania.

Marszałek Sejmu uzasadnia swoje stanowisko tym, iż zasady przeprowadzania badań nie były podstawą decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń. Przyjęcie takiego zapatrywania oznaczałoby, że posiadacze pozwoleń na broń nie mają jak skutecznie kwestionować wyników badań, a jednocześnie są one wiążące bez względu na to jakich nadużyć dopuszczą się orzecznicy. Zróbmy wszystko, aby tak się nie stało

!Naszą działalność prowadzimy z datków naszych sympatyków, często poświęcając swój wolny czas. Jeżeli nasza działalność przekonuje Cię to wspieraj nas cyklicznie na portalu patronite.pl/IAS albo jednorazową wpłatą celową na zrzutka.pl/y4nyma.