Koniec stanu epidemii w Polsce. Czy wobec tego możemy zwoływać Walne Wyborcze Zgromadzenia w kołach łowieckich?

Minister Zdrowia zapowiedział, że od 16 maja 2022 roku stan epidemii zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

I tu pojawia się pytanie czy w związku z tym będziemy mogli zwoływać Walne Wyborcze Zgromadzenia w kołach łowieckich, podczas których będziemy wybierali członków do organów koła i PZŁ?

Niestety jeszcze nie.16 maja stan epidemii zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego, a w myśl przepisów Prawa Łowieckiego (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, art. 33e) kadencja organów PZŁ oraz organów koła łowieckiego ulega przedłużeniu również w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Dokładne brzmienie art. 33e ust. 1:Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Reasumując: możemy zwoływać Walne Sprawozdawcze Zgromadzenia w kołach, a jeżeli jest to konieczne uzupełniać składy organów koła natomiast z nowymi wyborami musimy jeszcze poczekać do czasu zniesienia restrykcji i odczekania 30 dni od ich zakończenia o czym mówi ust. 2 w/w artykułu w brzmieniu:

Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.Dowiedz się więcej jak Instytut Analiz Środowiskowych wspiera myśliwych.

—Naszą działalność prowadzimy z datków naszych sympatyków, często poświęcając swój wolny czas. Jeżeli nasza działalność przekonuje Cię to wspieraj nas cyklicznie na portalu patronite.pl/IAS albo jednorazową wpłatą na zrzutka.pl.

Fot. Krzysztof Wiśniewski