Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego o ochronie gleb.

Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego przyjęła 16 kwietnia 2021 rezolucję wzywającą Komisję Europejską do opracowanie ram prawnych ukierunkowanych na ochronę gleb.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Rezolucja stanowi przesłanie polityczne Parlamentu poprzedzające przyjęcie nowej strategii UE w zakresie gleby tzw. Dyrektywy Glebowej. Inicjatywa jest częścią szerszej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030. Podkreśla się znaczenie usług ekosystemowych zapewnianych przez glebę i jej kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności, dostaw surowców, wychwytywaniu dwutlenku węgla oraz zapobieganiu powodziom i suszom.

Wiele organizacji, w tym Agencja Środowiska ONZ, FAO i WHO, podkreśla zagrożenia wynikające z nadmiernego stosowania nawozów chemicznych. Komisja Europejska powinna zająć się problemem zapobiegania zasklepianiu gleby lub pokrycia terenu spowodowanego cementacją, która prowadzi do degradacji gleby, jej odwodnienia, utraty żyzności i różnorodności biologicznej. Przykładowo problem kosztuje Włochy średnio 16 hektarów ziemi dziennie i dotyczy całego regionu. Według Europejskiej Agencji Środowiska od połowy lat pięćdziesiątych do dziś całkowity obszar zajmowany przez miasta Starego Kontynentu zwiększył się o 78%, podczas gdy liczba ludności wzrosła w tym okresie o zaledwie 33%.

Europejskie gleby w złym stanie stanowią obecnie co najmniej 60% całkowitej powierzchni uprawnej.

W Polsce mamy około 53% gleb lekkich, podatnych na susze, których w ostatnich latach nie brakowało. Zagrożenie erozją wodną obejmuje potencjalnie około 20% gleb i to najczęściej gleb najżyźniejszych. Zagrożenie erozją wietrzną sięga 45% gleb użytków rolnych (przede wszystkim gleb piaszczystych, które szczególnie łatwo tracą najdrobniejsze cząstki i próchnicę, kształtujące ich żyzność).

Ochrona gleb to zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, utrzymanie tradycyjnego stylu życia na obszarach wiejskich oraz ochrona przyrody i różnorodności biologicznej.

Fot. Słaba gleba piaszczysta, przewiana wiosną przed siewem.