Koleżanki i koledzy myśliwi, przyłączamy się do strajku rolników

Każda grupa społeczna stara się walczyć o lepsze warunki do egzystencji. Ale to właśnie rolnicy są naszymi największymi sojusznikami i najbliższymi współpracownikami. Pamiętajmy, że często pomagają nam w trudnych sytuacjach (wyciągnąć auto, uprawić pas zaporowy, czy poletko, etc.). WIększość rolników to osoby niekonfliktowe, a dodatkowo bardzo uczynne. Kto ich wspomoże, jak nie my?!

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Koleżanki i koledzy rolnicy. Pamiętajcie, że na myśliwych możecie polegać. Mamy wiele wspólnych celów do których dążymy. W braterstwie siła! Damy odpór represjom!

Zamieszczamy też film 🎞️ jednej z koleżanek rolniczek, żeby wszyscy byli świadomi, jak ta sprawa wygląda z ich perspektywy. Prosimy o udostępnianie posta.

Darz Bór!