Jeżeli chcesz by łowiectwo miała przed sobą przyszłość – podpisz petycję!

80% przepisów i regulacji mających wpływ na łowiectwo i ochronę przyrody jest tworzonych w Brukseli. Wspólnie z FACE pokażmy organom UE, że myśliwi są ważnymi uczestnikami dyskusji na temat zasad ochrony przyrody i wymagają partnerskiego traktowania.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE), która reprezentuje interesy 7 milionów myśliwych w Europie (w tym również nas z Polski) zorganizowała akcję. Przygotowała petycję opowiadającą się za tym, aby proces tworzenia przepisów dotyczących nas – myśliwych, łowiectwa i ochrony przyrody – bazował na dowodach i by przestrzegano przy tym zasad subsydiarności i proporcjonalności, tak aby prawodawstwo służyło tym celom.

To ważne, aby Bruksela usłyszała nasz głos. Dlatego zachęcamy i prosimy o kliknięcie w link, zapoznanie się z petycją (opis jest w języku polskim) i podpisania oraz udostępnienie jej również znajomym.

Podpisz petycję!

Uwaga: jeżeli podpiszesz petycję na twój e-mail przyjdzie prośbę o potwierdzenie. Pamiętaj aby kliknąć i potwierdzić.